‘Waterberging alléén is niet voldoende’

BERGEN OP ZOOM – Minister Melanie Schultz van Hagen mocht donderdag de grootste waterberging van Nederland in gebruik stellen: het Volkerak-Zoommeer. De oude zeedijken van de voormalige zijn verstevigd en kunnen buitendijks een extra aanvoer van 200 miljoen kuub regenwater verwerken. Maar blijft dat ook zo? Het klimaat verandert en cijfers over neerslag en zeespiegelstijging zijn veranderlijk. "We zullen over 20, 30 jaar de situatie herijken", sprak de minister na afloop. "Het creëeren van noodbekkens zoals deze is een klimaatadaptieve maatregel, en dat sluit aan op de milieuafspraken van Parijs." Maar er zijn méér maatregelen nodig, om het tij letterlijk én figuurlijk te keren. KijkopBergenopZoom sprak de minister na afloop van de plechtigheden.

De dijken rondom het Volkerak en het Zoommeer zijn dermate versterkt dat ze een extreme hoeveelheid kunnen opvangen die slechts éénmaal in de 1430 jaar voorkomt. Maar dat is uitgaande van de kennis die we nú hebben. "Inderdaad moeten we er rekening mee houden dat de klimaatveranderingen gevolgen hebben voor neerslag en zeespiegel", zo beaamt de bewindsvrouwe. Maar er is meer nodig dan alleen het ophogen van de dijken: ook het aanpassen van infrastructurele voorzieningen, omgaan met hittestres, natuurbestendig bouwen en hergebruik van afvalwater dragen zijn noodzakelijk. "Doen we dat niet, dan kan blijken dat die 1430 jaar van nu over enkele decennia 500 jaar zijn."

Zoet-zout

Wat betreft het Volkerak-Zoommeer speelt landelijk een tweede discussie: de verzilting en verbetering van de waterkwaliteit. De gemeenten, natuurorganisaties en waterschap Brabantse Delta hebben een voorkeur uitgesproken vóór verzilting en de terugkeer van het zoute water. Heeft de wateropvang daar invloed op? "Die vraag heb  ik zelf ook gesteld, of het zout niet inéén keer wordt weggespoeld", zegt Schultz. Maar die vrees blijkt ongegrond, zo stellen de experts. "Als het Volkerak-Zoommeer zou verzilten dan heeft een wateropvang geen effecten op de waterkwaliteit." Binnenkort wordt de knoop doorgehakt over de zoete óf zoute toekomst van de wateren, met de nieuwe Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer.

Tekst: Han Verbeem / foto: Mireille Hoetelmans

Bekijk het fotoalbum van de openingsplechtigheid