Waterschans volledig op de schop voor cultuur-historisch herstel

BERGEN OP ZOOM – De omgevingsvergunning moet nog procedureel doorlopen worden omdat er qua bestemmingsplan wat wijzigingen gewenst zijn. Daarna kan een start gemaakt worden met het in oude glorie herstellen van de Waterschans contouren en het realiseren van nieuwe invullingen. Deels ligt nog open wat er staat te gebeuren, deels ligt het plan al vast. Het wordt waarschijnlijk een mix van wonen, werken, leisure en verblijfsaccommodaties. Er komen misschien zelfs woonboten.

Niet alleen de Waterschans gaat op de schop. Ook het Oude Havenkanaal krijgt weer een woon-, werk- en recreatiefunctie. De dichtgeslibde uitgraving gaat wordt uitgediept en ernaast verrijzen nieuwe bedrijfswoningen. De voormalige gieterij De Holland moet weer een functie krijgen, als horeca wellicht of bijvoorbeeld voor de jachtbouw. De opties zijn nog open, meldt de ScheldeVesting website. De planvorming en ontwikkeling zijn in volle gang. De daadwerkelijk eerste bouwwerkzaamheden beginnen in het tweede kwartaal van 2017.

West-Brabantse Waterlinie

Het fort en de plannen langs het kanaal moeten verdere verpaupering van het gebied voorkomen, meldt de gemeente. Daarnaast is het college de mening toegedaan dat de restauratie van het fort en de nieuwe functie van het gebied perfect passen in het herstel van de West-Brabantse Waterlinie. De dijken van het fort worden op verschillende plaatsen van verschillende hoogte en erlangs komt een fietspad dat onderdeel wordt van het ‘Rondje Binnenschelde’. De exacte invulling van het gebied kan nog heel veel kanten op, aldus wethouder Patrick van der Velden. Op en om het water is ruimte voor leasure en verblijven, zelfs woonboten. Ernaast wordt het wonen en werken, al dan niet gecombineerd. De focus ligt op dit moment nog op herstel van de historische waarden. De nadere invulling komt daarna.