‘Waterschap verandert gaandeweg in een klimaatschap’

Han Verbeem is lijsttrekker voor de PvdA bij de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart. (Foto: PvdA Brabant)

BERGEN OP ZOOM / BREDA – West-Brabant kiest op 20 maart een nieuw waterschapsbestuur. De waterschappen bestaan al sinds de middeleeuwen maar waren tot voor kort relatief onbekend bij het grote publiek. Mede door de discussies rondom het klimaat is daar verandering in gekomen, constateert Han Verbeem (54). De Bergenaar is lijsttrekker voor de PvdA bij de waterschapsverkiezingen. “Een lange, droge zomer laat al zien wat de gevolgen zijn van de klimaatveranderingen”, stelt Verbeem. “De samenleving moet zich voorbereiden op een toekomst met meer weersextremen. Zoals aanhoudende hitte maar ook perioden van zware regenval en stormen. En de zeespiegel stijgt.” Het waterschap krijgt meer taken en verandert gaandeweg in een ‘klimaatschap’, zo verwacht de PvdA.

Verbeem heeft gedurende tien jaar voor de PvdA in de Bergse gemeenteraad gezeten, waarvan in totaal drie jaar als fractievoorzitter. Daarbij heeft hij zich ingezet voor een beter waterbeheer in de gemeente en met name in stedelijk gebied. Bij nieuwbouwprojecten is er volop ruimte voor water in de wijk. Mede op initiatief van Verbeem zijn de vroegere vestinggrachten bij de Nieuwe Kaai weer hersteld. “Maar er zijn nog steeds wijken in Bergen op Zoom met té weinig groen en water”, merkt de kandidaat-waterschapsbestuurder op. Zoals grote delen van Oost of wijk Noordgeest. Daar zijn plantsoenen en tuinen in de loop der jaren geplaveid met tegels, omdat het onderhoudsvriendelijk is. Daardoor raakt zo’n wijk ‘versteend’ en blijft in de zomer meer hitte vasthouden. “Dat zorgt ’s zomers voor hittestress en mensen kunnen daar letterlijk ziek van worden. Vooral ouderen hebben daar last van.” De PvdA-kandidaat zou graag zien dat de gemeente samen met het waterschap een actieplan maakt om de hittestress aan te pakken. “Er zijn volop mogelijkheden die vaak niet eens veel geld hoeven te kosten. Zoals het aanleggen van geveltuintjes: bewoners met een woning direct aan de straatkant kunnen enkele stoeptegels bij de gevel weghalen om er een plant neer te zetten.” Buurtprojecten in andere steden, zoals Tilburg, laten het succes zien van dit soort initiatieven.

Verzilting Binnenschelde en Zoommeer

Over de toekomst van het Zoommeer en de Binnenschelde wordt al heel lang gesproken. In 2014 heeft de minister een Rijksstructuurvisie vastgesteld, waarin is voorgesteld het Volkerak/Zoommeer weer zout te maken. Inmiddels is het besluit weer een aantal jaren uitgesteld en het duurt zeker tot 2032 voor het zover is. “Maar de tijd gaat snel genoeg en daarom is het belangrijk er nu al bij stil te staan.” Verbeem is een nadrukkelijk voorstander van een terugkeer van het zoute water. “Niet zozeer vanwege de nostalgie maar vooral omdat een zoutwatersysteem de beste oplossing is om de waterkwaliteit weer op orde te krijgen”, stelt hij. “Op dit moment is de kwaliteit bar slecht. De doorstroming is onvoldoende en de Binnenschelde is ongeschikt als zwemwater door allerlei bacteriën en verontreinigingen.” Het aanpassen van de Binnenschelde is geen eenvoudige taak en er zullen waterbouwkundige ingrepen nodig zijn om het meer door te spoelen met zout water. “Ook al vanwege het peilverschil met het Zoommeer, dat een meter lager ligt. “Het Rijk en de provincies zullen toch voor een belangrijk deel de kosten hiervan moeten dragen,” stelt Verbeem. Het kunstmatig reinigen van het water door toevoeging van metaalzouten is nu een kostbare maar noodzakelijke tijdelijke oplossing. "We ontkomen er niet aan. Zout of niet: de waterkwaliteit van de Binnenschelde móet verbeteren. Er is al zoveel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Boulevard en de Plaat; dan is het toch niet meer dan vanzelfsprekend dat er ook goed en gezond zwemwater komt."