‘We zijn niet voor niets gefuseerd’

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL  – Het Bravis ziekenhuis is niet verrast door het rapport van onderzoeksbureau BDO, waaruit blijkt dat de instelling financieel benedenmaats presteert met een rapportcijfer 4,5. "We zijn niet voor niets gefuseerd", zo reageert Bravis-woordvoerder Elma Gortworst op het rapport. "Bovendien hebben we voldoende reserves. Bravis is zeker solvabel en in staat aan de financiële verplichtingen te voldoen." En, zo merkt Gortworst op: de onderzoeksresulaten zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2014 van de 'oude' ziekenhuizen Lievensberg en Fransiscus, nog vóór de fusie. Het ziekenhuis grijpt het rapport vooral aan om nóg meer in te zetten op efficiency en kostenbeheersing. "Volgend jaar zijn we een middenmoter."

Deze week publiceerde BDO het jaarlijkse 'Benchmark Ziekenhuizen', een overzicht waaruit blijkt hoe het met de financiële gezondheid van de ziekenhuizen in Nederland staat. En fusieorganisatie Bravis presteert benedenmaats, als enige van de onderzochte Brabantse ziekenhuizen.

Zwaar weer

De afgelopen jaren zijn meerdere ziekenhuizen financieel in zwaar weer terecht gekomen: één op de vijf ziekenhuizen bevindt zich in de gevarenzone. “We zien dat een aantal ziekenhuizen een vrij lage vermogensbuffer heeft en het zodoende aan mogelijkheden ontbeert om tegenvallers op te vangen. Resultaten staan onder druk en sommige ziekenhuizen hebben moeite met het betalen van rekeningen”, is de toelichting van Chris van den Haak, voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg.

Vermogensbuffer

Dat de zorgsector zich in turbulente tijden bevindt is geen nieuws, moet Gortworst toegeven. "Inderdaad heeft Bravis ook te maken met de landelijke neergang, maar met de vermogensbuffer van het Bravis ziekenhuis zit het echter wel goed", zo pareert zij de kritiek. Weliswaar heeft BDO aan Bravis een solvabiliteitsratio van 0,15 toegekend (de gangbare norm is tussen de 0,25 en 0,40) maar daar zijn de samenvoegingen en kostenbesparingen die uit het fusieproces voortvloeien, niet voor correctie in meegenomen. "Het is een momentopname", constateert de Bravis-woordvoerder. Overigens is er óók een lichte verbetering te zien ten opzichte van het totale landelijke plaatje: in 2013 scoorde Bravis -althans de voorgangers- een respectievelijk 63e en 65e plaats op de lijst van 70 beoordeelde ziekenhuizen. In 2015 is Bravis licht opgeklommen naar plaats 59.

'Onderzoek op waarde geschat'

De Raad van Bestuur van Bravis heeft vrijdag laten weten het BDO-onderzoek 'zeker op waarde te schatten', en beschouwt de uitkomsten ervan als ondersteuning voor het huidige financiële beleid van de organisatie. “De uitkomsten worden gezien als een goede motivatie om het huidige, financiële beleid binnen het fusieziekenhuis voortvarend door te zetten. Met de reeds geplande herstructurering van de financiering van het ziekenhuis, verbetert op termijn de score. We zien de uitkomst zoals nu is gepresteerd dan ook als ondersteunend argument voor het besluit tot fusie van de twee ziekenhuizen.”

Goede middenmoter

De Raad van Bestuur streeft er dan ook naar dat Bravis bij een volgende versie van deze benchmarking, in 2016, een goede middenmoter zal zijn. "Voor het Bravis ziekenhuis zijn de bedrijfseconomische factoren zeker van belang; maar de beste zorg voor de patiënten en de continuïteit van het ziekenhuis als zorgverlener binnen onze regio, blijven voorop staan."

Tekst: Han Verbeem

Foto: Bravis ziekenhuis