Week van de Dementie

INGEZONDEN MEDEDELING

Op woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. De Brabantse Wal-gemeenten besteden in de week rondom deze dag extra aandacht aan dementie tijdens de Week van de Dementie. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder de aftrap met het Alzheimercafé op maandag 19 september. Wethouder Yvonne Kammeijer zal hierbij aanwezig zijn.

De komende jaren zal het aantal inwoners met dementie sterk toenemen. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. In 2040 is het aantal mensen met dementie, mede door de hogere levensverwachting, verdubbeld. Daarmee wordt het volksziekte nummer één. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is onlangs de campagne ‘Samen maken we Nederland dementievriendelijk’ gestart en heeft de website www.samendementievriendelijk.nl gelanceerd.

De gemeente Bergen op Zoom heeft eerder uitgesproken een dementievriendelijke gemeente te willen zijn. Mensen met dementie moeten met ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Tijdens de Week van de Dementie wordt hier op verschillende momenten aandacht voor gevraagd en toelichting gegeven.

Activiteiten:

Alzheimercafé

Maandag 19 september van 19:30 tot 21:30 uur is het Alzheimercafé in Woonzorgcentrum “Het Nieuwe ABG”, Van Dedemstraat 13 in Bergen op Zoom. Het thema deze avond is  de dementievriendelijke samenleving. De toegang is gratis.

Themabijeenkomst

Woensdag 21 september van 14:00 tot 16:00 uur organiseert OOBOZ een themabijeenkomst over dementie in wijkcentrum De Bergse Plaat, Ooitas 3 in Bergen op Zoom. Diverse sprekers gaan in op de invloed van dementie en hoe ermee omgegaan kan worden. De toegang is gratis.

Bergen op Zicht

Zaterdag 24 september van 12:00 tot 17:00 uur  is de afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland aanwezig tijdens het evenement Bergen op Zicht in de binnenstad van Bergen op Zoom. Bergen op Zicht is een markt waar stichtingen en verenigingen zich kunnen presenteren. De toegang is gratis.