Weekmarkt-soap: de politiek reageert

BERGEN OP ZOOM – Het college van B&W biedt publiekelijk en ondubbelzinnig excuses aan voor de uitlatingen van wethouder Ton Linssen in BN/DeStem van donderdag. En dat is uitzonderlijk: het gebeurt niet vaak dat een college in zulke stevige bewoordingen afstand neemt. Opnieuw is er commotie rondom  uitspraken van Linssen in de weekmarktkwestie en opnieuw volgen excuses. KijkopBergenopZoom.nl vroeg de diverse raadsfracties om een reactie.

Evert Weys (GBWP): "Het is afkeurenswaardig dat een wethouder zich zo over ambtenaren uitlaat, deze kunnen zich niet verdedigen. Excuus namens voltallig B&W betekent vast dat er indringend binnen het college over gesproken is; dit is eerste goede stap. GBWP had in een brief eerder al om opheldering gevraagd; wij wachten de antwoorden daarop af om te bepalen in hoeverre we met deze excuses genoegen kunnen nemen."

Martine Suijkerbuijk (Lijst Linssen): "Onze fractie heeft niets aan het bericht van het college toe te voegen, de inhoud spreekt voor zich. Het is juist heel correct dat het gehele college en niet één wethouder excuses maakt."

Gertjan Huismans (VVD): "Het is niet gebruikelijk dat wethouders zich op enigerlei wijze uitlaten over ambtenaren. Wij gaan dit zeker binnen de fractie bespreken, ik kan daar nu nog niet op vooruitlopen."

Chris Moerkerken (D66): "Hier ben ik volledig door verrast, ik heb werkelijk geen idee wat zich binnen het college heeft afgespeeld."

Louis van der Kallen (BSD): "Wethouder Linssen geeft wel vaker ambtenaren de schuld. Ik zou zo geen wethouder willen en kunnen zijn. Ik zou mij in zijn plaats in de materie verdiept hebben en mij niet hebben laten verrassen door dat kunstwerk, dit ligt er al lang genoeg. Dat B&W afstand neemt is opmerkelijk. Ton neemt wel vaker een minderheidsstandpunt in, misschien nu ook wel."

Ad van der Wegen (PvdA): "Het is volstrekt onbegrijpelijk dat een wethouder zich zo over ambtenaren uitlaat. En het is niet voor de eerste keer in deze ellenlange weekmarkt-soap. Bovendien: nog geen week geleden heeft Ton Linssen al excuses moeten maken vanwege de doodskisten-vergelijking. Onderhand lijkt het tijd voor de rode kaart die we nog op zak hebben."

Annette Stinenbosch (CDA): "Waarom geeft wethouder Linssen telkens de ambtenaren weer de schuld? Als wethouder is hij zelf verantwoordelijk en niemand anders. Het CDA gaat hierover een brief schrijven want dit kan écht niet. De raad heeft al vaker aangegeven dat wethouders zich niet over ambtenaren dienen uit te laten."

Peter vd Ouden (GroenLinks): "Vreemd, dat had hij persoonlijk moeten doen in plaats van het college. Wij spreken in de raad nooit over ambtenaren maar over de portefeuillehouder, die is eindverantwoordelijk. Dit is een zwaktebod; wethouder Linssen moet het lef hebben persoonlijk excuses te maken."

Tekst/fotografie: Hans-Jorg van Broekhoven