Weemoedig vertrek biljartclub Zoomflat

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie) / Foto (BC De ZOOM): Biljartclubleden (v.l.n.r.) voorzitter Ger Somers, Martien Luijsterburg, Piet Stander en Cees Uijtdewilligen komen de laatste biljartspullen ophalen.

BERGEN OP ZOOM – Biljartclub BC De Zoomflat is vol weemoed vertrokken uit de Zoomflat en gaat voortaan verder onder de naam BC De Zoom. Het verdwijnen van veel activiteiten bij de flat heeft heel wat teweeg gebracht, niet alleen bij de gebruikers maar ook bij de vrijwilligers.

Door: Cees Uijtdewilligen

Wij zijn pas achteraf en te laat geïnformeerd over de opheffing van het steunpunt. En het ging ook nog vrij snel. Het is niet verwonderlijk dat het gevoel 'Er wordt voor ons beslist' overheerste. In Steunpunt de Zoomflat werden op doordeweekse dagen tot 17:00 uur volop activiteiten georganiseerd. Het was daarmee niet alleen een ontmoetingsplaats voor de flatbewoners maar ook voor mensen van buiten de flat. De verhalen van de buitenwereld kwamen als het ware naar binnen, omdat verschillende groepen tegelijkertijd actief waren. Dit maakte deze plaats heel bijzonder en de sociale betrokkenheid was groot. In een tijd waarin men bang is voor vereenzaming is dit ook nog eens een groot goed! Menig flatbewoner is er bang voor dat het stil zal worden, nu de mensen van buiten de flat niet meer mogen aanlopen.

Wij als biljartvereniging betreuren het dat de gemeente voor deze weg heeft gekozen. En wij hopen dat de nog op te richten activiteitencommissie de gelegenheid en ondersteuning krijgt om van de ontmoetingsruimte een tweede huiskamer te maken.