Weer een raadslid uit coalitie gestapt

BERGEN OP ZOOM – Met ingang van vandaag is raadslid Reinoud Krijnen uit de CDA-fractie gestapt, een week nadat Gertjan Huismans hetzelfde deed bij de VVD. Daarmee houdt de coalitie nog maar een krappe meerderheid van één zetel over.

Krijnen heeft een brief geschreven aan het college en de raad, waarin hij zijn keuze uitlegt. Een politiek inhoudelijk argument is er niet, hij wijt het aan de gang van zaken en omgangsvormen binnen het CDA. Politiek moet transparant zijn, schrijft hij, en daarom wilde hij de partij van binnen uit veranderen maar dat is hem niet gelukt.

Verschillen te groot

Het raadslid kwam op zijn zetel terecht na de hertelling van de afgelopen gemeentelijke verkiezingen. Daardoor kreeg het CDA er één bij en die was voor de nummer 11 op de lijst: Reinoud Krijnen. Al snel vond hij dat er zaken anders moesten in de lokale afdeling. Politiek moet gaan om heldere missies, ook op persoonlijk vlak, stelt hij. Dat was volgens hem te weinig het geval en meerdere pogingen dit te veranderen, in samenwerking met fractie en bestuur, zouden zijn mislukt. “Wij kunnen elkaar niet vinden in hoe we met elkaar aan de slag gaan”, schrijft Krijnen. Daarom heeft hij besloten de partij te verlaten. Recent nog nam hij al een minderheidsstandpunt in, inzake het City Service Punt. Het zat hem helemaal niet lekker dat de coalitie ineens een draai maakte in dat dossier.

Zetel

Vorige week vertrok Gerjan Huismans bij de VVD, om als éénmansfractie verder te gaan. Een week later verlaat opnieuw een raadslid de coalitie. Ook het CDA behoudt de zetel niet. Krijnen gaat als ‘zelfstandige volksvertegenwoordiger’ verder, meldt hij. Hij heeft het in zijn brief niet over het beginnen van een éénmansfractie, noch over een andere vorm van die zelfstandige politieke rol. Het gaat hem erom dat hij het gemeentebelang wil blijven dien, aldus de brief, met name op het domein Mens en Maatschappij.

Geachte dames en heren,
 
Ruim drie jaar heb ik mij voorbereid op het raadslidmaatschap en duidelijk mijn politieke ambities voor onze samenleving aangegeven. Vooral het samen optrekken van het gemeentebestuur, ambtenaren, ondernemers en inwoners is voor mij hierin essentieel. Een transparante werkwijze is daarbij van belang en laat weinig ruimte over voor politiek spel. Gelukkig kon ik na een algehele hertelling van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, geïnitieerd door de PvdA en LL. aan de slag als raadslid met deze uitgangspunten.
 
Om deze ambities vorm te geven zijn, mijn inziens ook bij CDA-Bergen op Zoom, veranderingen nodig. Transparante werkwijze en heldere missies (ook persoonlijke) dienen openlijk te worden besproken. Er is immers een behoorlijke inhaalslag te slaan om het vertrouwen in de politiek te herstellen en waar te maken. Er zijn teveel mensen afgehaakt bij het stemmen, ook bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Al voor de zomervakantie bleek dat nadere afstemming inzake de werkwijze van CDA-Bergen op Zoom mijn inziens nodig was. Hiermee ben ik actief aan de slag gegaan met de CDA fractie en het CDA-BoZ bestuur. Helaas heeft dit niet het beoogde resultaat opgeleverd. Wij kunnen elkaar niet vinden in hoe we met elkaar aan de slag gaan.
 
Het bovenstaande heeft mij doen besluiten om de CDA-fractie te verlaten en als zelfstandige volksvertegenwoordiger in de raad te blijven werken. Daarbij hecht ik grote waarde aan samenwerking met andere raadsleden, gemeentebestuur en ambtenaren, de inwoners en ondernemers uit onze gemeente. Het partijbelang vind ik ondergeschikt aan het gemeentebelang en ik zie de gemeenteraad als één partij die midden in de samenleving behoort te staan.
 
Het heeft mij moeite gekost om deze beslissing te nemen. Het feit dat ik in de nieuwe situatie beter de belangen van onze gemeenschap kan behartigen hebben mij hierin gesterkt. Mijn aandachtsgebied zal zich voornamelijk richten op het domein 'Mens en Maatschappij'. Dit heeft mijn inziens extra aandacht nodig. Ik hoop de komende jaren met u op dit terrein goede zaken te realiseren voor onze samenleving.
 
Met vriendelijke groet,
 
Reinoud Krijnen, raadslid gemeente Bergen op Zoom