Weinig begrip PvdA voor onduidelijkheid over gebruik Suikerlab

Veel vragen bij de PvdA over de invulling en afspraken rondom het voormalige Suikerlab. Fractievoorzitter Joey van Aken heeft een flink aantal vragen voor het college. (foto: Chris van Klinken / artikel: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Eerder deze week vertelde wethouder Patrick van der Velden aan onze collega’s van BN De Stem volop in gesprek te zijn met allerlei partijen over de concrete invulling van het voormalige Suikerlab. De PvdA is ronduit verbaasd over de opmerking dat het ‘nog alle kanten op kan gaan.’

Fractievoorzitter Joey van Aken steekt zijn verbazing niet onder stoelen of banken: “Het bevreemdt de PvdA fractie dat er een jaar na de haastige aankoop nog veel onduidelijk is over de toekomst en de invulling van het voormalige Suikerlab.” Zijn partij vreest dat het risico toeneemt dat het pand in de nabije toekomst met verlies wordt verkocht. Gezien de zorgwekkende financiële situatie van deze gemeente bepaald geen best scenario, denkt hij.

Ideaal moment?

Vanwege die zorgen wil de PvdA een aantal zaken helder hebben van het college. Allereerst is de vraag wat de financiële gevolgen zijn als het “niet de goede kant op gaat.” Omdat de wethouder ook aangaf dat dit het ideale moment is om te verbouwen is de fractie erg benieuwd naar het doel van die verbouwing en wat er dan exact moet gebeuren, tegen welke kosten. Eerder is in de raad besloten dat hiervoor maximaal 200.000 euro mag worden gebruikt en de PvdA wil weten in hoeverre de huurders en gebruikers die kosten doorberekend krijgen. Verder is niet erg inzichtelijk wie er al gebruik maken van het pand en in hoeverre dat in rekening wordt gebracht. Van Aken geeft aan hiervan een overzicht te willen zien.

Niet concreet

Hetzelfde geldt voor de HAS. Nog altijd weten raadsleden niet wat die nu wel of niet precies gaat doen hier. Er zouden cursussen gegeven gaan worden maar concreter is het nog niet, meldt de PvdA. Tevens is weinig bekend over wat er aan aangevraagde subsidies binnen is gekomen of nog komt. Het college wordt opgeroepen op al die vragen binnenkort antwoord te geven.