Welzijn Bergen op Zoom scoort slecht in Brabantscan

BERGEN OP ZOOM – In een overzicht waarin alle Brabantse gemeenten zijn terug te vinden is nauwkeurig in te zien hoe het per woonplaats gesteld is met de inwoners ten opzichte van de provinciale gemiddelden. Daar komt deze gemeente niet al te best uit.

Brabantscan.nl is een nieuw online platform dat vrij gedetailleerd ingaat op hoe het gesteld is met het welzijn in een gemeente. De gezondheidsinformatie van alle Brabanders is inzichtelijk gemaakt op 12 terreinen, waaronder gezondheid en ziekten, welbevinden en fysieke leefomgeving. De cijfers zijn te vergelijken met andere gemeenten, regio’s of met heel Brabant.

Veel werk aan de winkel

De scan is ontwikkeld om politici, beleidsmakers en bestuurders inzichten te geven waar ze wat aan hebben. Wie de Bergse cijfers vergelijkt met de provinciale uitkomsten kan maar één ding concluderen: er is hier nog een hoop te doen! We nemen wat cijfers door.

  • Hier zegt 76 procent van de inwoners zich lichamelijk gezond te vinden, in Noord-Brabant is dat 80.
  • Op het werk ervaart 47 procent van de Bergenaren serieuze stress, in de provincie is dat 45.
  • Tevreden over de eigen buurt is hier 87 procent, ten opzichte van 91 procent in de provincie. Gemiddeld zijn 65-plusssers iets meer tevreden, respectievelijk 92 procent hier en 94 algemeen.
  • Zorgen over de invloed van de woonomgeving op de eigen gezondheid leven hier bij 19 procent van de inwoners. Provinciaal is dat met 15 procent opvallend lager.
  • Grote ontevredenheid is er blijkbaar over de mate waarop de gemeente bewoners betrekt bij veranderingen in de buurt. Hier zegt maar 14 procent van de inwoners tot en met 64 jaar daar tevreden over te zijn. In Noord-Brabant is dat gemiddeld 25 procent. Bij de senioren (65+) ligt het met 17 en 26 procent amper hoger.
  • De sociale cohesie hier wordt gemiddeld lager gewaardeerd: 9 procent bij 18- tot 64-jarigen en 13 procent bij 65-plussers. In de provincie is dat 12 en 19 procent.
  • We zijn ook minder vaak lid van sportclubs. Senioren komen lokaal aan 57 procent ten opzichte van 62 in de provincie. De jongeren Bergenaren halen 47 procent, terwijl dat gemiddeld 53 is.

Uit het onderzoek bleken nog een aantal gegevens, die vooral bevestigen wat we al wisten. De inkomens liggen hier gemiddeld lager, al lijkt dat in de categorie van de 65-plussers mee te vallen. Het aantal mensen met betaalachterstanden (7 procent) ligt hier hoger dan de 5 procent in de provincie. De zorgvraag ligt hier ook iets hoger dan in de rest van Noord-Brabant maar daar wordt volgens de cijfers niet altijd aan voldaan.

Opvallend is de uitkomst van het gemiddelde veiligheidsgevoel. Het lijkt erop dat ouderen zich gemiddeld gezien veiliger voelen dan mensen tot 64 jaar. Die geven aan zich met name ’s avonds minder veilig te voelen.

Positief

Valt er dan helemaal niets positiefs te melden? Gelukkig wel, zo is het hier blijkbaar rustiger wonen. Last van geluidsoverlast heeft hier in de categorie inwoners tot 64 jaar 'maar' 17 procent en dat is provinciaal met 21 behoorlijk hoger. Bij ouderen is het lokaal 9 en in Noord-Brabant 10 procent. Verder zegt in ieder geval de 'jongere' Bergenaar tot 64 jaar bovengemiddeld een doel en richting te hebben in het leven. Dat is hier 68 procent, terwijl het gemiddelde 66 is. Helaas ligt het voor de 65-plussers anders. Die komen lokaal niet verder dan 55, terwijl hun Brabantse leeftijdgenoten op 59 procent uitkomen.

Stof tot nadenken

Dat en nog véél meer cijferwerk is te vinden op de website Brabantscan.nl als je Bergen op Zoom selecteert. Helaas komt deze gemeente er gemiddeld niet zo goed van af maar zoals de initiatiefnemers GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant Zuidoost zelf al aangeven: laat het vooral cijfers blijken die kunnen leiden tot verbeteringen.