Werkgelegenheid in gemeente stijgt voor het eerst in jaren

BERGEN OP ZOOM – Een trotse wethouder Arjan van der Weegen meldde woensdagmorgen dat de gemeente Bergen op Zoom voor het eerst sinds jaren in de lift zit waar het werkgelegenheid betreft. Met name in de sector vrijetijdsbesteding is een opvallende groei te zien.

Het gaat vooralsnog om een totale stijging van 1,3 procent. Daarmee behoort Bergen op Zoom tot de 6 West-Brabantse gemeentes (van de 18) die een echte groei doormaken. De meeste andere stijgers zijn kleinere kernen met lagere inwonersaantallen. Dat het kan ook anders kan, blijkt bijvoorbeeld uit de getallen van Steenbergen. Die buurgemeente kreeg een daling te verwerken van 2,5 tot 4 procent.

Weg omhoog

Van der Weegen is blij met de nieuwe cijfers en noemt daarbij teven de inspanningen van collega-wethouder Ad Coppens: "We hebben de weg omhoog gevonden. Sinds 2008 waren we aan het dalen. Deels door het algemene economische getij, deels door het vertrek van bijvoorbeeld de Philip Morris productielijnen."

Het is gelukt om de nodige nieuwe werkgevers hier naar toe te halen en anderen kregen de ruimte om te groeien. Het gaat om een netto stijging van 400 banen vooralsnog en de verwachting is dat dit doorzet. Van der Weegen vertelt: "Ik ben persoonlijk heel blij met het feit dat we de toename vooral zien bij bedrijven met 50 tot 100 werknemers. In mijn beleving is het veel beter om er daar de nodige van te hebben dan een paar grote waar je als gemeenschap sterk economisch afhankelijk van bent."

Cijfers

Het door de gemeente Breda opgestelde rapport laat per gemeente een aantal duidelijke cijfers zien. Daarbij vallen enkele zaken op bij Bergen op Zoom. Maar liefst 23 procent van de banen hier betreft zorggerelateerde beroepen. Daarnaast is er dus die enorme groei in de vriijetijdssector, die lokaal inmiddels bijna even groot is als de logistiek. Hiertegenover staat dat het aantal starters is gedaald, ondanks de veelvuldige aandacht voor die groep. Volgens Van der Weegen valt dit wellicht deels te verklaren door een stijging in de uitzendbranche. Het zou kunnen dat voormalige starters en ZZP'ers zich op die wijze in laten huren.