Werkgroep 30: ‘Hardrijders moeten het niet langer voor het zeggen hebben’

Het huidige wegdek van de Parallelweg bestaat uit hergebruikte stenen die beschadigd en versleten zijn. De omwonenden, die zich verenigd hebben in Werkgroep 30, zouden het liefst zien dat er een nieuw en 'stil' wegdek komt. Want behalve het snelheidsgevaar ondervindt de buurt ook continue hinder van geluidsoverlast, aldus de Werkgroep. Volgende illustratie: deze door de buurtbewoners zelfgetekende 'artist impression' geeft een indruk hoe zij de weg opnieuw willen inrichten: een versmalling van de rijbaan, parkeren aan twee zijden van de weg, bomen en duidelijke verkeersdrempels. (Tekst: Han Verbeem, illustratie: Werkgroep 30)

BERGEN OP ZOOM – De bewoners van de Parallelweg zijn het beu. Er wordt structureel  té hard gereden, er is lawaaioverlast en bovendien is de omgeving vervuild met afval en hondenpoep. Dat moet anders, zo stellen woordvoerders Johan Nuijten en Arthur van der Starre van Werkgroep 30. Zij willen een ingrijpende herinrichting van de straat met effectieve verkeersremmende maatregelen zoals versmallingen en hogere drempels. Donderdagavond gaven zij een presentatie van hun plannen aan de Bergse gemeenteraad. De overleggen met de ambtenaren leveren de bewoners niet het gewenste resultaat op en zij vestigen nu hun hoop op de raadspolitiek: de weg moet radicaal op de schop om de buurt veilig en leefbaar te houden, vindt Werkgroep 30.

Al sinds de herinrichting van de straat is het autoverkeer een probleem voor omwonenden. Formeel is het een 30-km zone maar aan deze maximumsnelheid houden zich maar weinig automobilisten. Zo zou uit metingen blijken dat er gemiddeld 46 kilometer per uur wordt gereden. Boetes uitdelen zou weinig zin hebben, zo verzucht Nuijten, want de inrichting van de straat is niet aangepast op de lage snelheid: "De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse." Dat is nu niet het geval en daarmee ontbreekt volgens de werkgroep elke juridische grond voor het uitschrijven van bekeuringen. "Die zouden in de prullenbak belanden."

Versmalling

Gesprekken met het stadskantoor leveren de bewoners niet het gewenste resultaat. Want: echte veranderingen aan de straat komen er niet. Weliswaar zijn er twee versmallingen voorgesteld, maar die hebben volgens Nuijten vooral betrekking op het fietspad en niet op de hoofdrijbaan. Wat de omwonenden het liefst zouden zien, zijn deugdelijke drempels die het verkeer afremmen. Ook moet de rijbaan versmald worden om de snelheid eruit te halen. De tekeningen en voorstellen zijn door de werkgroep in november al naar de raadsleden gestuurd.

Verrassing

Voor de ambtenaren op het stadskantoor is deze brief echter "als een verrassing gekomen", zo merkt gemeentelijk verkeersdeskundige Gert de Heij op. "We dachten eerlijk gezegd dat we allemaal op één lijn stonden. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn." De bewoners hebben donderdag hun woord gedaan in de raadscommissie; nu is de politiek aan zet. Al vóór de presentatie in de raadszaal hebben de omwonenden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende gemeenteraadsfracties, die ook werkbezoeken aan de buurt hebben gebracht. Wordt vervolgd…