Werkgroep 30 levert plan in voor herinrichting wijk

Werkgroepleden Karin van der Vliet en Arthur van de Starre met het opgestelde plan voor het Bergse stadskantoor. Foto: Werkgroep 30

BERGEN OP ZOOM – Bergenaren die in de wijk tussen de Pastoor Jutenlaan, Guido Gezellelaan de Parallelweg wonen, hebben zich verenigd in Werkgroep 30. Dit initiatief gaat niet alleen over de snelheid in de buurt. Sterker nog, er is onlangs een conceptplan ingeleverd van hoe bewoners de buurt graag heringericht zouden zien. Met een gedetailleerde tekening wordt uitgelegd wat er aan veiligheid, verkeersluwte en leefbaarheid zou kunnen verbeteren.

Er zijn al de nodige gesprekken geweest tussen de gemeente en de werkgroep. Deze keer is er dus een getekend voorstel aangeboden op het stadskantoor, gebaseerd op reacties en wensen uit de buurt die middels een flyeractie zijn opgehaald. Ook een door Veilig Verkeer Nederland uitgebracht adviesrapport van december vorig jaar en bevindingen van de werkgroepleden zijn in het concept verwerkt.

Alleen bestemmingsverkeer

Het idee is om vooral en liefst alleen bestemmingsverkeer toe te laten, met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Doorgaand verkeer zou moeten rijden over de omliggende wegen waar 50 is toegestaan, zoals de Pastoor Jutenlaan en Guido Gezellelaan. De wijk naast het spoor kan een dergelijke hoge verkeersdruk helemaal niet aan, aldus Werkgroep 30.

De herinrichting hoeft niet per se heel veel te kosten, denken de betreffende buurtbewoners. Met betrekkelijk eenvoudige aanpassingen is al veel te winnen, aldus het plan, dat zich niet alleen op verkeersveiligheid maar ook de uitstraling van de wijk focust. Zo zouden zwerfvuil en hondenpoep verminderen als er afvalbakken werden geplaatst, is het idee, en voor hondeneigenaren dient een opruimplicht te worden ingesteld. De leefbaarheid neemt overigens door de beperkte snelheid ook al toe, stelt de werkgroep. Dit scheelt immers in geluidsniveau en de veiligheid verbetert.

Parkeren

Door de aanleg van parkeervakken en het versmallen van de weg wordt de vaart er vanzelf uitgehaald, stellen de bedenkers van het voorstel. Het gaat dan met name om de Parallelweg. Zo lang hulpdiensten en vuilniswagens er maar doorheen kunnen. Anderzijds moet het wildparkeren teruggedrongen worden. Met name bij de Watertoren gebeurt dit veel. Met meer groen dat bepaalde plekken afsluit valt al veel te bereiken en het oogt bovendien meteen beter. Ook bestaande parkeerplaatsen moeten her en der op de schop. Ze zijn soms slecht toegankelijk of onveilig, bijvoorbeeld door weinig zicht op de weg bij in- of uitrijden.

Door een andere inrichting van bepaalde straten moet verkeer als het ware ‘gefilterd’ worden en niet meer uitnodigen tot er even doorheen rijden, al dient de wijk voor bewoners natuurlijk wel gewoon berijdbaar en toegankelijk te blijven. De gemeente heeft beloofd het uitgebreide plan te gaan bekijken en wil er in september op terug komen.

Meer over Werkgroep 30 lees je op deze website.