Werkwijze peuterspeelzalen gaat compleet veranderen

BERGEN OP ZOOM – Het peuterspeelzaalwerk in de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen gaat in de nabije toekomst fors op de schop. Om de opvang en begeleiding meer aan te laten sluiten op het vervolg worden de peuterspeelzalen onderdeel van het basisonderwijs.

De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen hebben, vooruitlopend op de veranderende wetgeving, inmiddels belangrijke stappen gezet in de aansluiting van de peuterspeelzalen en de kinderopvang op het basisonderwijs. Sinds 2016 wordt in Bergen op Zoom de peuteropvang niet meer alleen door de Stichting Peuterspeelzalen aangeboden, maar ook door een aantal kinderopvangorganisaties die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. In Steenbergen gaat dat komend jaar ook gebeuren. Het moet de keuzevrijheid van ouders en het aantal kinderen in de peuteropvang vergroten, laat de gemeente Bergen op Zoom weten in een persbericht.

Streven naar behoud kwaliteit en werkgelegenheid

Waarschijnlijk neemt de Lowys Porquinstichting 19 peuterspeelzalen over van de Stichting Jeugd en Welzijn. Door de voorzieningen samen te voegen kunnen eerder, meer en betere kansen geboden worden aan kinderen, aldus de gemeente. Een definitief besluit hierover wordt verwacht rond 1 april 2017. Alle partijen hebben laten weten het belangrijk te vinden dat de bestaande activiteiten rondom het peuterspeelzaalwerk behouden blijven. Dat zorgt voor continuïteit en behoud van het bestaande niveau. Het geeft bovendien duidelijkheid voor peuters en hun ouders. Tevens wordt ingezet op het borgen van werkgelegenheid voor het huidige personeel voor de komende jaren. De komende maanden werkt men de overnameplannen verder uit.