Wet uit 2007 gebruiken om gemeente schoon te krijgen en te houden

BERGEN OP ZOOM – VVD-raadslid Dominique Hopmans komt met een voorstel om de vervuiling van de openbare ruimte tegen te gaan. Die neemt “onaanvaardbare proporties” aan, stelt hij, en dat heeft grotendeels met gebrek aan gemeentelijk budget te maken. Daar heeft hij nu een oplossing voor gevonden.

Iedereen is het er eigenlijk wel over eens. Er moet snel en liefst blijvend verandering komen in de mate waarop de stad, de wijken maar ook buitengebieden door zwerfvuil geteisterd worden. Sommige inwoners organiseren sympathieke opruimacties, zoals binnenkort tijdens World Cleanup Day. Anderen wijzen direct naar de gemeente, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat ze belasting betalen voor zaken als het schoonhouden van openbare ruimte. Daar zit echter een deel van het probleem, voldoende budget voor een structurele aanpak ontbreekt. VVD’er Hopmans komt met een oplossing hiervoor.

Inzetten op meer handhaving

Opruimen is één ding, schoon houden is wat anders. Er zou dan structureel meer handhaving moeten komen want niet iedereen gaat even netjes om met de openbare ruimte. Volgens Hopmans met de huidige beschikbare capaciteit een ‘mission impossible’.

Het afvalprobleem in de kiem smoren is echter een patstelling als er geen budgetten zijn voor meer controle. Hij wijst het college op de Wet bestuurlijke boete overlast, uit 2007. Die maakt het mogelijk om breed op te treden tegen diverse vormen van verloedering en afvaldumpingen en biedt een bijkomend ‘voordeel’ voor de gemeente. Meestal vloeien boetes direct naar de schatkist van de Rijksoverheid, maar als handhavers op basis van deze wet optreden werkt het anders. Dan komen geïncasseerde bedragen terecht in de portemonnee van de gemeente.

Meer mogelijk

De opbrengsten die op deze wijze worden gegenereerd, al dan niet tijdelijk, zouden volgens de VVD genoeg moeten kunnen zijn om meer handhavers aan te stellen. Hopmans denkt dat het zelfs een ‘sneeuwbaleffect’ zou bewerkstelligen, waarmee de afvalcrisis in no-time bezworen kan worden. Het zou zelfs geld op kunnen leveren om burgerinitiatieven op het gebied van de openbare ruimte te stimuleren en belonen.

De betreffende wet is bij velen niet bekend, schrijft het raadslid, maar biedt kansen. Zeker voor Bergen op Zoom. Hij deed wat huiswerk en ontdekte dat BSD’er Louis van der Kallen in 2008 al eens wees op dit instrument, met vergelijkbare redenering. De twee hebben er recent met elkaar over gesproken en daaruit bleek dat er toentertijd weinig mee is gedaan. “Tijd om daar verandering in te brengen”, schrijft Dominique. “Zeker nu de afvalproblematiek schrijnender lijkt dan ooit tevoren. We zijn het aan onze inwoners verplicht om deze route uit te proberen. Hopelijk kan de ‘grote schoonmaak’ spoedig beginnen. Zodat we daarna, samen met onze inwoners, de openbare ruimte schoon en opgeruimd kunnen houden.”