Wethouder Coppens is blij: nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in aantocht

BERGEN OP ZOOM – Vastgoedontwikkelaar DHG uit Schiedam heeft op bedrijventerrein Noordland het naast Ricoh gelegen perceel gekocht. Het gaat om een kavel van acht hectare, waar de David Hart Group hoogwaardige logistiek bedrijfsvoorzieningen gaat bouwen. Aan een gedeelte wordt nog dit jaar begonnen.

Er komen straks meerdere bedrijven op de flinke lap grond te zitten. Het gaat dan om logistieke distrubutiecentra die de nodige arbeidsplaatsen gaan opleveren. Voor het deel waaraan nog dit jaar gebouwd gaat worden is in principe al een huurder gevonden, die 250 tot 300 mensen werk biedt als het bedrijf eenmaal operationeel is. Dat is de voorlopige inschatting van wethouder Ad Coppens. Dan blijft er nog de nodige ruimte over waar vergelijkbare voorzieningen gaan komen. "Nog meer werkgelegenheid dus", glundert de bestuurder. Hij is niet alleen blij met die impuls voor de arbeidsmarkt en voor de lokale economie. De verkoop van de grond brengt tevens geld in het laatje van de gemeente en daarmee is weer een deel van de schulden af te lossen.

Strategische keuze

De regio begint steeds meer in trek te geraken bij logistieke bedrijvigheid. DHG koos onder meer voor deze locatie vanwege de aansluitingen met de A4, A58 en het Schelde-Rijnkanaal. Directeur Willem Slager ziet het als 'een strategische plaats met uitstekende voorzieningen zoals een binnenhaven, twee containerterminals, een nog te realiseren buitengaatse terminal en een spooraansluiting.' Hij noemt ook de 'aantrekkelijke arbeidsmarkt en de coöperatieve houding van de gemeente' als medebepalende factoren.

Meer goede vooruitzichten

Volgens wethouder Coppens zit er nog meer in de pijplijn aan nieuwe bedrijvigheid die zich hier wil vestigen. "Maar", zegt hij: "We doen geen uitspraken over zulke zaken voordat we een handtekening hebben." Overigens zijn de grote bedrijfspercelen in Bergen op Zoom wel op aan het raken, in ieder geval op Noordland. Er zijn nog wel mogelijkheden op De Schans in Halsteren en de Ster van Lepelstraat. De wethouder laat weten dat de gemeente daarnaast met bedrijven en grondeigenaren in overleg is -of nog gaat- over niet gebruikte stukken grond dan wel verhuizing naar andere locaties. Op die manier wordt eveneens geprobeerd om nog meer nieuwe werkgevers hier de ruimte te bieden.