Wethouder Jacobs belooft raad meer inzicht in prestaties ISD

BERGEN OP ZOOM – Het college zal de gemeenteraad nadrukkelijker informeren, twee keer per jaar, over de prestraties van ISD Brabantse Wal bij de nieuwe aanpak om méér werkzoekenden aan het werk te krijgen. Een motie (raadsvoorstel) van Lijst Linssen om daarvoor nog vóór de zomer een plan van aanpak te maken, wordt door een meerderheid van de raad ondersteund en is donderdagavond in de vergadering aangenomen. Alleen de PvdA ondersteunt de motie niet omdat deze overbodig is, zo stelt raadslid Adam Ahajaj. Er zouden volgens hem al voldoende afspraken hierover gemaakt binnen de al bestaande sociale monitor.

Lijst Linssen wil dat de Bergse gemeenteraad meer inzicht krijgt in de prestaties van de ISD, en de inspanningen van de dienst om méér uitkeringsgerechtigden aan de slag te krijgen. De sociale dienst van de drie gezamenlijke Brabantse Wal-gemeenten komt met een nieuwe aanpak, waarbij het beleid erop gericht is om met name langdurig werklozen weer naar een baan te begeleiden, of anderzins maatschappelijk actief te maken. Raadslid Louis Weyten (LL): "De decentralisatie van het sociaal domein verloopt niet alleen in Bergen op Zoom maar ook landelijk moeizaam." In de gemeentelijke begroting staat ook: taakstelingen uit het verleden zijn niet realistisch. "Daar staat nogal wat", aldus Weyten. "De bedrijfsvoering gaat nog uit van de oude aannames." 

Omarmd door college

Wethouder Jacobs belooft om de raad regelmatig te informeren over hoe het gaat met de nieuwe beleidsaanpak bij het ISD. De lokale bewinsdman kan de motie daarom omarmen, die hij ziet als een ondersteuning van zijn aanpak. "Op 4 april komt er bovendien een bijeenkomst waabij de ISD-financien breder onder de loep worden genomen, inclusief de behandeling van een 'business case." Jacobs wil "heel graag samen met de raad deze stap maken."

Duurzaam werk

"We zien tegenover ons een enthousiaste wethouder zitten", reageert ook raadslid Omer Duman (D66)."Bij ons is de indruk gewerkt dat het nu bij de ISD anders zal gaan dan we tot nu toe gewend zijn." GroenLinks stelt dat de nieuwe aanpak van de ISD gericht moet zijn op duurzaam werk, en vindt een goede monitoring belangrijk -zo stelt Corry Damen- en haar partij ondersteunt daarmee de motie. BSD-raadslid Van der Kallen heeft moeite om het voorstel te steunen, maar doet dat uiteindelijk toch. "Als je geen prestatie-indicatoren hebt en de raad moet er om vragen, dan is er toch iets niet goed Zeker als je jaarlijks 79 miljoen omzet", zo stelt hij. Ook de fracties Punt en Samen 0164 geven hun steun, evenals de SP.