Wethouder Kammeijer opent Inspiratiedag van de Regio West-Brabant

BERGEN OP ZOOM – Ondanks een vervelende griep opende wethouder Yvonnne Kammeijer vanmiddag toch de Inspiratiedag van Regio West-Brabant in het nieuwe Natuurpodium. Hier kwamen vertegenwoordigers van het onderwijs, de overheid en bedrijfsleven bij elkaar om op een open manier te brainstornen over duurzame, innovatieve, groene en gezonde ideeën binnen West-Brabant.

Na een kort welkom van gespreksleider Carl Samuels opende de wethouder de middag officieel met een duidelijke boodschap. Ze vertelde dat duurzaam denken en handelen zeer goed past bij de gemeente Bergen op Zoom, die daar zo interactief mogelijk aan deel wil nemen. "We geven graag het goede voorbeeld, vorige week nog met de Groene Week in het stadskantoor, en moedigen zowel ondernemers als onderwijs, instellingen én inwoners graag aan er ook werk van te maken", aldus Kammeijer.

Vanuit haar voorzittersrol bij de Stichting Natuurpodium wilde ze bovendien benadrukken trots te zijn op deze faciliteit en de mate waarop die nu al een spil wordt in de regio; "Het is meteen een knooppunt geworden voor scholen, het bedrijfsleven maar ook non-profit en overheidsorganisaties. Daarnaast ontvangen we al veel particuliere bezoekers. Kortom, er is veel interesse en bedrijvigheid." Dat bleek ook toen moderator Carl informeerde wie er in de zaal zaten. Uit alle sectoren waren volop vertegenwoordigers aanwezig. "Ik zie zelfs mensen van verschillende politiek partijen", vulde Yvonne aan. Ze wenste iedereen een vruchtbare middag met veel inspiratie en sloot af met te benadrukken dat werken aan duurzaamheid loont: "Op wat je vandaag realiseert kun je ook morgen nog trots zijn."