Wethouder Kammeijer opent Psysalon

INGEZONDEN MEDEDELING

Wethouder Yvonne Kammeijer heeft donderdag 14 juli in seniorensteunpunt De Zoomflat de eerste Psysalon in Bergen op Zoom geopend. De Psysalon is een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten.

Psysalon is ontwikkeld in 2015 door Ypsilon, vereniging van familieleden van mensen met een kwetsbaarheid voor psychose. Met psysalon biedt Ypsilon een laagdrempelige vorm van voorlichting en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid.

Familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen lopen het risico, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager te worden. Deze Psysalon komt tot stand door samenwerking van de FPPWNB, het Platform Ervaringsdeskundigen GGZWNB, Ypsilon, Trialoog en Mantelzorg Bergen op Zoom.

De bijeenkomsten worden georganiseerd volgens de formule van het Alzheimer- en Autismecafé en zijn ontmoetingsplaatsen waar mensen die lijden aan de ziekte, hun mantelzorgers, hulpverleners en andere betrokkenen elkaar kunnen spreken en ondersteunen. Ze gaan over hoe je als patiënt en mantelzorger samen kunt werken aan herstel.

Voor meer informatie: www.ypsalon.org of www.fppwnb.nl