Wethouder Kammeijer tekent Taalakkoord namens de gemeente

BERGEN OP ZOOM – Wethouder Yvonne Kammeijer ondertekende afgelopen dinsdag namens de gemeente Bergen op Zoom het landelijke Taalakkoord. Dit is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om taalproblemen op de werkvloer aan te pakken. Bergen op Zoom is de eerste gemeente die het tekent. Ook minister Asscher zette zijn handtekening. Met het onderschrijven hiervan maakt Bergen op Zoom Nederlandse taalbeheersing tot prioriteit.

Vijftien procent van de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom beheerst de Nederlandse taal onvoldoende, vertelt de gemeente in een persbericht. De gevolgen van een taalachterstand op de werkvloer en daarbuiten zijn soms groot. Laaggeletterdheid bestrijden is een belangrijk speerpunt van de gemeente. Hiervoor worden onder meer laagdrempelige taalcursussen gegeven.

Het is dus logisch dat de gemeente ook als werkgever hiervoor aandacht heeft. Een goede beheersing van taal verbetert de communicatie, zowel intern als extern richting inwoners en samenwerkingspartners. De aanpak op de werkvloer bestaat volgend jaar onder andere uit het beschikbaar stellen van 'tools' om beter spellen te stimuleren en het inrichten van een (Digi)Taalpunt. Tevens spoort de gemeente andere bedrijven in Bergen op Zoom aan zich aan te sluiten bij het Taalakkoord. De Bergse keukenfabrikant DKG heeft dat dinsdag al gedaan, in bijzijn van onder meer de minister.