Wethouder koestert uniek alternatief 380KV-trace: ‘Raad, tel uw zegeningen’

BERGEN OP ZOOM – Alle politieke partijen, alle inwoners van Bergen op Zoom en alle andere betrokkenen zoals natuurverenigingen zijn het er over eens: de bomen bij de buisleidingstraat moeten gespaard blijven bij de aanleg van de 380KV-hoogspanningsleiding. Dat merkt GBWP-voorman Aydin Akkaya woensdagavond op tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarbij stelt de raad unaniem een motie vast, die het college oproept om het advies van het West-Brabants bestuurlijk overleg aan de minister kenbaar te maken en dit onderdeel van het tracé als knelpunt wordt aangewezen. "Het is voor het college een duwtje in de rug", zo stelt ook raadslid Gertjan Huismans. "Maar ik hoop dat de wethouder niet alleen naar de gemeenten kijkt maar het ook een stapje hogerop zoekt."

Er is sprake van een unieke situatie, constateert wethouder Barry Jacobs. "Door de aanwezigheid van de buisleidingstraat, moet een bovengrondse leiding dieper het bos ingaan, wat ten koste gaat van meer natuur. Maar tegelijk biedt de aanwezigheid van deze buisleidingenstraat een oplossing: de nieuwe 380KV-hoogspanningskabel kan hier ondergronds." Geen bomenkap en geen aantasting van de natuur. Jacobs verwijst naar een regionaal bestuurlijk overleg, waarbij deze oplossing als gezamenlijk standpunt naar minister Wiebes (EVZ) wordt gestuurd. De minister neemt deze zomer een tracébesluit.

Wakker geschrokken

Raadslid Louis van der Kallen (BSD) stelt zijn twijfels bij de waarde van dit overleg. "Het tracé is al jaren bekend, en er is niets ondernomen. Tot nu toe", zegt hij. Daarbij toont hij een gebiedskaart van 2017 waarop de doorkuising van de natuur, parallel aan de leidingenstraat, al staat aangegeven. "Waarom is dit destijds niet meegenomen on het bestuurlijk overleg?" Blijkbaar wordt het college pas wakker nadat een raadslid en omwonenden aan de bel trekken, merkt Van der Kallen op.

Tilburg en Breda

Sander Siebelink (Lijst Linssen) gaat er vanuit, dat de wethouder in het onderhandelingsproces niet alleen het West-Brabantse overlegstructuur betrekt maar ook in gesprek gaat met gemeenten als Tilburg en Breda, die ook door het tracé doorsneden worden. Rian Govers (VVD) merkt op, dat het is bouwtechnisch niet mogelijk is om de hoogstpanningsmasten bovenop de leidingstraat te plaatsen. "Dat is pas heel laat duidelijk geworden." Peter van den Ouden (GroenLinks) is blij dat de motie raadsbreed is ingediend en dat alle facties hun handtekening onder het document plaatsen. "Mede door de inzet van alle omwonenden. Ik ben blij dat GroenLinks dit onderwerp deze maand op de politieke agenda heeft gezet."

Samenwerking natuurorganisaties

"Hartstikke fijn om van de wethouder te horen om te kijken of de leidingenstraat gebruikt kan worden", zegt Reinout Krijnen (Samern 0164). "Maar het blijft een advies. Dat kan de minister ook naast zich neerleggen." Daarom is het verstandig om op te trekken met landelijke natuurorganisaties. "Wel de wenkbrouwen fronsen als er in Brazilie een tropisch oerwoud wordt gekapt, maar in de eigen achtertuin natuur kappen… dat gaat er bij mij niet in."

Reactie college

Tel uw zegeningen, raad", zo reageert wethouder Jacobs op de inbreng van de raadsfracties. "Voor 380KV wordt natuur opgeofferd. Dat is een feit. Maar een oplossing zoals deze hier ligt, is elders niet aanwezig."