Wethouder reageert op commotie regenboogvlag

BERGEN OP ZOOM – Eerder liet het college weten niet van plan te zijn de regenboogvlag te hijsen als reactie op de Nashville-verklaring, die sinds afgelopen weekend zo veel losmaakte in Nederland. Dat nieuws viel niet overal even goed. Dinsdagavond nam wethouder Andrew Harijgens contact op om die keuze toe te lichten

De wethouder wil niet mee in de waan van de dag en vindt de reactie op de Nederlandse versie van het document over het algemeen ‘nogal hijgerig’. Hij legt uit al sinds enige tijd in gesprek te zijn met het COC voor een meer constructieve aanpak, eigenlijk naar aanleiding van de oproep van minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) om regenbooggemeente te worden.

Harijgens, die aangeeft geen zin te hebben in symboolpolitiek: “Ook daar zijn we op dat moment niet in meegegaan. Ik heb er voor gekozen een eigen aanpak te hanteren.” Die is door de betreffende Nashville-verklaring wel bespoedigt, meldt hij. “Gisteren kreeg ik van een raadslid de vraag of we ook hier de regenboogvlag zouden hijsen. Dat heb ik natuurlijk besproken vanmorgen, tijdens het college-overleg. We willen echter de uitgezette lijn vasthouden en binnenkort komen met iets waar we als lokale samenleving echt wat aan hebben.”

Gezamelijke lokale verklaring

De bestuurder doelt op een verklaring die er wat hem betreft moet komen, na gesprekken met onder meer vertegenwoordigers van zowel katholieke als protestante en islamitische geloofsgemeenschappen. “Met de eerste twee heb ik vandaag al even gebeld, met de laatste probeer ik morgen contact te krijgen.” Hij wil eigenlijk binnen ongeveer een maand kunnen komen met een gezamenlijk gedragen statement, dat wat hem betreft veel meer waarde heeft dan “alleen een vlag hijsen of jezelf regenbooggemeente noemen.”

Volgens de wethouder is dat het standpunt van het hele college, “al zit daar zeker een hoop van mijn eigen gevoel in.” De beweringen dat de kwestie lastig ligt vanwege het CDA en het verleden van burgemeester Petter als theoloog en predikant, verwerpt Harijgens. Het gaat hier echt om een verkozen meer beleidsmatige aanpak, verzekert hij.