Wethouder: ‘Trillingen en geluidshinder Artilleriestraat niet te voorkomen’

BERGEN OP ZOOM – Al drie jaar hebben de bewoners van Artilleriestraat nummer 57 tot en met 69 geluidshinder en overlast door trillingen. "Zij ervaren overlast als de Blokstallen door groepen voor danslessen worden gebruikt", aldus burgerraadslid Ton van Dorst (Steunpunt BoZ). De hinder wordt volgens hem door het Facilitair Bedrijf (FB) onderkend maar geluidswerende maatregelen halen niets uit. De hinder zou ontstaan doordat het geluid zich ondergronds verplaatst via oude putten en kelders, die nog dateren uit de tijd van de kazerne. "Heel vervelend, maar niet te voorkomen", zo reageert wethouder Annette Stinenbosch.

Het college stelt dat de huurder, dus het FB, verantwoordelijk is voor het voorkomen van hinder. Steunpunt stelt echter, dat de gemeente hierbij aan zet is. Hij wil samen met de wethouder, het FB én de bewoners in gesprek om tot een oplossing te komen.

Aydin Akkaya (GBWP) merkt op: "Er bestaat een groepsapp waar geluidsoverlast gemeld kan worden. Het blijkt dat er maar weinig meldingen worden gedaan." Van Dorst: "Het schiet niets op. De bewoners kunnen eindeloos blijven melden, en na twee jaar melden zonder dat er iets gebeurt zijn ze het beu." 

Wethouder Stinenbiosch: "Het is een vervelend probleem voor iemand die last heeft van trillingen, om daarmee te leven. De trillingen blijven onder de wettelijke norm. Er zijn bouwkundige oplossingen maar de vraag is of deze in de praktijk ook het gewenste effect zullen hebben. Helaas kunnen we als gemeente hier niets aan doen."Uiteraard is het college altijd bereid om in gesprek te gaan met de bewoners." Maar op een oplossing hoeven de omwonenden niet te rekenen, zo stelt de lokale bewindsvrouwe.

Foto: Pixabay / Gerd Altmann