Wethouder Van der Weegen reageert op beschuldigingen Louis van der Kallen: ‘Het zit me hoog’

BERGEN OP ZOOM – Wethouder Arjan van de Weegen is behoorlijk verbolgen over een brief die BSD’er Louis van de Kallen eerder deze week schreef aan De BNG Erfgoedprijs-organisatie. Hij noemt in een persoonlijk gesprek met KijkopBergenopZoom.nl de aantijging aangaande vriendenpolitiek ‘respectloos’ en ‘imagoschade voor de stad’.

Maandag mailde Louis van der Kallen een afschrift van de brief naar zowel de lokale, regionale als landelijke pers. In het schrijven spreekt hij de organisatoren en initiatiefnemers achter de BNG Erfgoedprijs aan. Hij vindt dat Bergen op Zoom deze prijs in 2014 ten onrechte heeft gehad, vooral omdat er slecht voor het Markiezenhof gezorgd zou worden waar het onderhoud betreft. De toekenning zou ‘een cadeautje voor politieke vrienden’ zijn, zo valt te lezen.

Onderhoud geen criterium

Wethouder Van der Weegen is oprecht boos over de aantijgingen: “Het zit me hoog. De prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury die zelfs incognito je stad bezoekt. Zij kijken onder meer naar hoe inwoners worden betrokken bij cultuurgoed en openbare ruimte. Daar scoorden we blijkbaar zo goed mee dat we wonnen. Die hele prijs heeft niets met onderhoud van monumenten te maken. Het is respectloos er zo mee om te gaan, richting de BNG Erfgoedprijs-organisatie maar ook richting de stad. Dergelijke imagoschade doet Bergen op Zoom geen goed.”

Onbegrip voor deze actie

Van vriendenpolitiek is ook zeker geen sprake, aldus de wethouder: “Wij hebben geen enkele invloed op de uitslag. Het bijbehorende bedrag van 25.000 euro wil ik zelfs gebruiken om een lokale erfgoedprijs te initiëren, dáár heeft de stad iets aan. Ik snap werkelijk niet van Louis met deze actie wil bereiken. Ik ga er van uit dat hij het beste met het erfgoed en onze gemeente voor heeft maar hier help je niemand mee.”

Lees hier het eerdere artikel terug over de brief van Van der Kallen.