Wethouder zegt debat afvalinzamelen af om werkreis naar Denemarken

Eern illegale afvalstorting van huisraad, vorige maand in de bossen buiten Bergen op Zoom. De VVD vreest voor meer van dit soort dumpingen en wil de negatieve 'zij-effecten' van de vierweekse ophaalfrequentie van de grijze bakken beter in beeld krijgen. Daarvoor heeft de wethouder nu extra tijd, zo stellen de liberalen. (Tekst: Han Verbeem, archieffoto: boswachter Erik de Jonge / Twitter)

BERGEN OP ZOOM – Het geplande raadsdebat over het omstreden collegevoorstel over afvalinzameling gaat woensdag 4 spetember niet door. Reden: wethouder Andrew Harijgens geeft die dag de voorkeur aan een werkreis over wonen, zorg en welzijn naar Denemarken. Het debat over het nieuwe inzamelingssysteem is "in goed overleg met de fractievoorzitters" doorgeschoven naar de commissie Ruimte, Milieu & Duurzaanheid van 2 oktober, zo laat een gemeentewoordvoerder weten.

Eerder deze zomer maakte Harijgens zijn plan bekend om in 2020 in de gemeente slechts één keer in de vier weken de grijze afvalcontainers te laten legen. Dat leidde tot maatschappelijke en politieke tegenstand, zowel vanuit de coalitie als oppositie. Nog tijdens het presidiumoverleg van 12 augustus gaven de raadsftracties aan om snel over het onderwerp te willen spreken, gezien de beladenheid van het dossier. Daarom is het afvalinzamelingsbeleid geagendeerd voor de commissie van 4 september.

Daarbij was blijkbaar "even over het hoofd gezien" dat de verantwoordelijk wethouder diezelfde dag in Kopenhagen zou zijn als onderdeel van een Bergse deletatie met onder anderen directieleden van tanteLouise, WijZijn Traverse en GGZ. Het gaat volgens de woordvoerder om een internationale werkbijeenkomst, op uitnodiging van het ministerie van WVS. "Het college heeft nog overwogen om een ander lid af te vaardigen, maar gezien het belang van de reis is besloten dat Harijgens toch zelf naar Kopenhagen gaat."

Reacties politiek

Ton Linssen, die zich eerder fel tegen de plannen heeft verzet en kritiek uitte op de communicatiewijze door het college, wil geen woorden vuil maken aan de keuze om het debat op te schorten. "Geen commentaar", zo verzucht de voorman van Lijst Linssen. Raadslid Reinoud Krijnen (Samen0164) vindt het "amateuristisch" om het raadsdebat pas een week vóóraf te schrappen. "We begrijpen dat de wethouder niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn, maar die netwerkreis was al veel langer bekend."  VVD-fractiewoordvoerder Maarten van 't Hof noemt het 'postief' dat de wethouder nu in elk geval de gelegenheid heeft het raadsvoorstel nog eens goed tegen het licht te houden. De VVD-fractie is voorstander van een beperking van de restafvalstromen maar vreest voor de bijkomende negatieve zij-effecten, zoals de toename van illegale vuilstorten. "Onze fractie vindt het goed dat nu extra tijd komt om met de wethouder hierover te overleggen", merkt Van 't Hof op. BSD-voorman Louis van der Kallen begrijpt dat Harijgens het congres in Denemarken wil bijwonen. "Een maand wachten maakt voor de BSD niet zoveel uit." Ook PvdA-raadslid Joey van Aken heeft begrip voor de omstandigheden. "Voor de PvdA staat de inhoud voorop. Een debat over afvalinzameling zonder aanwezigheid van de wethouder heeft immers geen zin."