Wie gaan Tusse de Schuifdeure in 2018 presenteren?

BERGEN OP ZOOM / KRABBEGAT – Eén van de succesnummers van het Vastenavedfeest is het programma 'Tusse de Schuifdeure', dat inmiddels een lange traditie kent. Daar hoort bij dat het inhoudelijk en qua vorm om de zo veel jaar op de schop gaat. De Stichting Vastenavend laat weten dat er weer het nodige gaat veranderen. Maar wat..?

Her blijft behoorlijk mysterieus in het persbericht over het populaire programma in de Stoelemat:

Rens en Wim, Jan en Leo, Joost Eijkman en als laatste Bas van Oevelen. Naast de gastpresentatoren vormden zei het vaste gezicht van de ‘Tusse de Schuifdeure’ sinds 1989. Wat is de tijd veranderd en daarmee ook de ‘Schuifdeure’. Want de ‘Tusse de Schuifdeure’ is niet alleen een podium voor nostalgie maar ook van spektakel en nieuw talent. “En da past bij ’n féést wagge viert same mè d’n ander en wir deurgift aan ’n vollegende ginnerasie”.

Zo draagt Bas van Oevelen, nu voorzitter Stichting Vastenavend, met enige weemoed na 3 jaar het stokje over aan nieuwe presentatoren. “Ik heb het vol overgave gedaan en ben trots op wat de ‘Schuifdeure’ is de dag van vandaag. Er is haast geen warmer bad dan de jaarlijkse groep enthousiaste deelnemers die barsten van het talent en een zaal vol mensen van wie de liefde voor ons feest afspat”.

De organisatie van ‘Tusse de Schuifdeure’ heeft de taak gekregen op zoek te gaan naar nieuwe presentatoren. “Want ja, wie wil da nouw nie? Ge mag teslotte alles aankondege en ge zijt dan ok nog ’s bekant twee uur me d’oe kop op de tillevisie”. De organisatie laat er echter weinig over los. Wel dat het een groot geheim zal blijven totdat de Prins Nilles d’n Derde op 3 februari zijn opwachting zal maken bij “Tusse de Schuifdeure 2018”. “Ier en dèèr worre de lijsjes al gemakt en n’in donkere oekskes van de kefees worre d’r zellefs weddeschappe geslote vor ’n glaske bier”. Wie gaan Tusse de Schuifdeure in 2018 presenteren? Wie het weet, mag het zeggen!