Wijkcentra Bergen op Zoom blijven vallen onder SVW, personeel dus niet ontslagen

BERGEN OP ZOOM – In een ingelaste persbijeenkomst hebben wethouders Yvonne Kammeijer en Arjan van der Weegen donderdagmorgen aangekondigd dat er op de valreep een uitkomst is gevonden voor de Bergse wijkcentra. Het beheer blijft vallen onder Stichting Verenigde Wijkcentra en het personeel komt dus niet op straat te staan.

Er liep een aanbestedingstraject voor het beheer en de nadere invulling van de wijkhuizen. Het college ontving echter eerder deze week een broef van WijZIjn Traversegroep, met de mededelimg dat die zich terugtrok als gegadigde, aldus wethouder Van der Weegen. Hij meldde tevens dat alleen SVW voldeed aan de in de aanbesteding gestelde voorwaarden. Nu is er een afspraak tot nauwe samenwerking tussen beide partijen. SVW gaat de beheerdersrol op zich nemen. WijZijn Traverse gaat er maatschappelijke ondersteuning aanbieden. Een invulling die helemaal past bij wat het college voor ogen heeft met de functie van wijkcentra

Breed aanbod in de wijken

Het betreft voorlopig een afspraak van twee jaar, aldus wethouder Kammeijer, ingaande per 1 januari 2017. Er liggen een aantal uitgangspunten onder de overeenkomst met beide aanbieders, maar ze benadrukt dat ook de gemeenteraad wordt betrokken in wat er uiteindelijk in die wijkhuizen gebeurt. Er wordt tevens overlegd met de geprivatiseerde wijkcentra, om zo veel mogelijk overal het gewenste aanbod te bieden. "Zorg en maatschappelijke ondersteuning moeten dicht bij de mensen staan", vindt Kammeijer. Collega Van der Weegen vertelde ter afsluiting dat een nadrukkelijke opdracht voor beheerder SVW is om ook met andere aanbieders en partners de samenwerking te zoeken, om een zo breed en compleet mogelijk aanbod te realiseren dat aansluit bij de opdracht van het college en de wensen van de raad. Inmiddels heeft SVW medewerkers al geïnformeerd over het feit dat ze in dienst blijven.