Wijkcommissie Noordgeest maakt doorstart

De Wijkcommissie Noordgeest heeft een interimbestuur benoemd, dat op zoek gaat naar nieuwe en jonge bestuurders om het stokje over te nemen. (Foto: Wijkcommissie Noordgeest)

BERGEN OP ZOOM – De Wijkcommissie Noordgeest maakt een doorstart en gaat in vernieuwde samenstelling verder met een interimbestuur – zo heeft de commissie vandaag bekendgemaakt.  Het bestuur bestaat voorlopig uit Pieter Kwaadgras, Jac Mouwen en Lucas Jansen. Zij zullen als interimbestuurders niet alleen de werkzaamheden voortzetten en voor continuïteit zorgen, maar ook op zoek gaan naar nieuwe, liefst wat jongere, bestuursleden die voor de komende jaren met frisse moed het stokje willen overnemen. Het secretariaat van de wijkcommissie Noordgeest blijft in handen van Marleen Uijtdewilligen.

In oktober kondigde het bestuur van de wijkcommissie Noordgeest haar vertrek aan per 1 januari van het komende jaar. Vervolgens besloten enkele bewoners om het stokje over te nemen, zodat de wijkcommissie en de wijkkrant ook voor de toekomst behouden blijven. De nieuwe bestuurders zijn tijdens de vergadering van 12 november benoemd en nemen de taken vanaf het nieuwe jaar over van de voorgangers.

Belangen van de wijk

"Het blijft belangrijk om als bewoners van een wijk georganiseerd te participeren in het maatschappelijk bestel", zo laten de nieuwe bestuurders weten. "De wijkcommissie heeft tot taak om voor de belangen van de wijk en haar bewoners op te komen." Daarbij stellen ze dat de commisie een signaalfunctie heeft bij bedreigingen, kansen en behoeften aangaande de leefbaarheid van de wijk. Ook bedenkt en coördineert de wijkcommissie oplossingen voor gebleken problemen in Noordgeest, en bevordert ze de sociaal-culturele activiteiten in en voor de wijk. "Om dit doel te bereiken onderhoudt de wijkcommissie contact met gemeente, wijkagent, buurtpreventie, WijZijn/Traverse en ook met scholen, kerk en anderen." De wijkcommissie stelt op deelterreinen werkgroepen in, zoals werkgroep Media Noordgeest, die de redactie en de verspreiding van de wijkkrant verzorgt en de site onderhoudt.