Wijkhuis De Korenaere krijgt nog een kans

BERGEN OP ZOOM – De gemeenteraad gaf op 13 juni de opdracht aan het college van B en W om serieus te onderzoeken of wijkhuis De Korenaere niet alsnog open kan blijven. Weliswaar was hierover jaren eerder besloten -in het kader van bezuinigingen- dat het dicht moest, maar inmiddels vindt de raad in meerderheid de functie van de voorziening eigenlijk te waardevol.

Het college heeft een quick scan uit laten voeren en op basis daarvan een voorstel aan de raad gestuurd, dat na de zomervakantie nader besproken wordt. Er moet hoe dan ook een externe partij gevonden worden die de exploitatie, de kosten en het liefst ook de betrokken medewerkers dient over te nemen. B en W stelt voor de locatie in ieder geval tot de zomer van 2017 met gemeentelijke gelden open te houden, waar een extra bedrag mee gemoeid is van bijna 150.000 euro aan huur, service en beheerkosten.

Daarnaast dient dus nog een oplossing te komen voor het personeel van de Stichting Verenigde Wijkcentra, dat in het meest gunstige scenario eveneens mee over gaat naar een nieuwe exploitant. Hierover zijn al gesprekken gevoerd met initiatiefnemers, aldus het college. Of dat werkelijk tot iets leidt moet dit najaar blijken.

Andere functies

Meer algemeen vindt B en W dat wijkhuizen een wat andere functie moeten krijgen, in de lokale samenleving ogen en oren moeten zijn waar het welzijn van met name kwetsbare bevolkingsgroepen betreft. Dat sluit nauw aan bij de doelstellingen van WijZijn Traverse Groep, één van de partijen waarmee de gemeente in gesprek is over De Korenaere. Ook Stadlander wordt bij die gesprekken betrokken. De andere partij die de gemeente de gelegenheid wil bieden tot mogelijke overname is initiatiefgroep de Ontmoeting, bestaande uit Joke Storm, Henk Lenting en Eugène van den Eijnden.

Klik hier voor de volledige brief (pdf-alert!) aan de gemeenteraad.