Wijkvernieuwing Gageldonk-West bereikt Populierbuurt

De Populierbuurt gaat binnenkort op de schop. Stadlander heeft de huurders van de Berkstraat, Populierlaan en Meidoornlaan dinsdagavond 3 maart op de hoogte gebracht van de plannen. (Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Foto: Google StreetView)

BERGEN OP ZOOM – De wijkvernieuwing in Gageldonk-West draait al een paar jaar op volle toeren. Eerder zijn de Vijverberg-Noord, de Platanenbuurt en het Zilverschoonplein vernieuwd, zo heeft Stadlander woensdag laten weten. Ook het centrumgebied en Vijverberg-Zuid zijn volop in ontwikkeling. Het volgende station is de Populierbuurt, waar Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom kiezen voor een mix van groot onderhoud en sloop met vervangende nieuwbouw.

Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom werken sinds 2012 samen aan de vernieuwing van Gageldonk-West. Ze verbeteren de leefbaarheid door het woonaanbod en de straten in de wijk te vernieuwen en door bewoners met elkaar in contact te brengen. Daarnaast levert Stadlander een bijdrage aan het verbeteren van parkeergelegenheden en het openbaar gebied.

Afwisseling in woonaanbod

De woningen aan de Berkstraat, Populierlaan en Meidoornlaan in de Populierbuurt maken deel uit van de wijkvernieuwing. In overleg met de gemeente is besloten om in dit deel van Gageldonk-West het aantal woningen terug te brengen. Ook is afgesproken dat er meer afwisseling komt in het woonaanbod. Deze visie is gedeeld met de huurdersbelangenvereniging. Die heeft een positief advies gegeven.

Daarom heeft Stadlander besloten om de 48 duplexwoningen aan de oneven zijde van de Populierlaan te slopen en te vervangen voor duurzame, energiezuinige woningen. De in totaal 40 duplexwoningen aan de Berkstraat en Meidoornlaan worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt. Zo zorgt Stadlander dat haar huurders prettiger wonen in deze woningen en blijft er genoeg afwisseling in het woonaanbod in de wijk.

Sociaal plan

De huurders van de Berkstraat, Populierlaan en Meidoornlaan zijn dinsdagavond 3 maart op de hoogte gebracht van de plannen. Voor de bewoners van de Populierlaan start op 1 april 2020 een sociaal plan. Dat houdt in dat Stadlander haar huurders begeleidt naar een andere woning. Daarnaast ontvangen zij een vergoeding voor de verhuiskosten. Het sociaal plan heeft een doorlooptijd van 1,5 jaar en eindigt op 1 oktober 2021.

De boodschap werd dinsdagavond met gemengde gevoelens ontvangen. “Dit is wel even schrikken”, klinkt het bij een aantal bewoners. Sommigen hadden het nieuws wel zien aankomen. “We gaan er het beste van maken.”

Klankbordgroep

Het groot onderhoud van de woningen aan de Berkstraat en Meidoornlaan staat gepland voor 2021. Stadlander zal een klankbordgroep oprichten om samen met haar huurders te onderzoeken welke werkzaamheden er nodig zijn.