Wijst D66 het college ten onrechte op te hoge stapeling containerterminal?

BERGEN OP ZOOM – Volgens D66-raadslid Chris Moerkerken gaat het alleen maar erger mis bij de Markiezaat Container Terminal. Er staan nu containers zes hoog opgesteld. Meeus Group directeur Arn van der Vorst snapt de kritiek niet. Het moet juist zo van de gemeente.

Maandagmiddag stuurde D66 een brief naar het college, over de hoogte van containers stapelen op de terminal. Die is 'verder gegroeid naar zes', meldt Moerkerken. Hij vraagt zich af of het college daar van op de hoogte is, want het zou tegen de geldende maximaal toegestane hoogte zijn. Hij herinnert in de brief tevens opnieuw aan het feit dat er sprake is van geluisdoverlast en vraagt burgemeester en wethouder of er actief tegen opgetreden gaat worden.

'Het moet juist van de gemeente.'

Directeur Arn van der Vorst is verbaasd over die oproep, meldt hij in een korte telefonische reactie: "Wij moeten op bepaalde plaatsen juist zo hoog stapelen van de gemeente. Dat is met onder meer de handhavers van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zo afgesproken. Het creëert namelijk een geluidwerende wal, die er voor zorgt dat er alleen maar minder te horen is van onze activiteiten." Het bevreemdt Van der Vorst dat raadsleden niet op de hoogte zijn van deze afspraken.

Stockfoto © Hans-Jorg van Broekhoven / Bureau Dubbelstraat