Winkelgebieden moeten kwalitatief beter

BERGEN OP ZOOM – Er zijn uitgangspunten geformuleerd die ten grondslag moeten liggen aan wat heet 'een kwalitatieve versterking' van een aantal winkelgebieden. Het college van B en W heeft ingestemd met een visie die ontwikkelingen alleen toestaat als ze bijdragen aan het gewenste aanbod.

De gemeente moet zich voorlopig gaan concentreren op het verbeteren van het bestaande winkelaanbod, zowel in het centrum als in Halsteren en de winkelcentra in wijken. Dat is eigenlijk het belangrijkste speerpunt van dit moment. Er zijn al een detailhandelsvisie en een plan voor de aanpak van de binnenstad. Daarnaast wil de gemeente, in samenspraak met de raad, tevens tot een richtlijn komen die gehanteerd kan worden indien zich toch plannen of aanvragen voor nieuwe winkelontwikkelingen elders aandienen. Insteek daarbij is dat het alleen kan wanneer het een toegevoegde waarde biedt en het bestaande aanbod versterkt.

Naast visie op het grote geheel ook oog voor lokale invulling

Wethouder Patrick van der Velden legt uit: “We willen met deze structuurvisie niet per winkelpand gaan bepalen wat er wel of niet kan, zeker niet op bestaande locaties. Die visie gaat over het grote geheel. Daarnaast blijven we ons natuurlijk ook inzetten voor het verbeteren van de situatie in bestaande winkelgebieden.” Hij wijst op het voornemen om met eigenaren van panden die al lang leeg staan te gaan praten, maar ook op het actief wijzen op al dan niet tijdelijke financieringsmogelijkheden voor starters. Er moet een soort informatiemap komen die in kaart brengt wat de gemeente ondernemers zoal te bieden heeft als zij in winkelgebieden aan de slag willen. Van der Velden: “We willen samen bekijken wat we kunnen doen om winkelcentra en de uitstraling van Bergen op Zoom te versterken. Denk dan bijvoorbeeld ook aan het meer multifunctioneel inzetten van gebouwen als een stadhuis. Het is zonde dat daar zo weinig mensen gebruik van maken, terwijl je er zo veel mee kunt.” De wethouder benadrukt dat er natuurlijk veel en geregeld overleg is met ondernemers en belangenorganisaties.