Wob-verzoek BSD, partij wil weten of politie nog parkeerboetes uitschrijft

BERGEN OP ZOOM – Louis van der Kallen heeft de hoofdcommissaris van Politie Zeeland-West Brabant aangeschreven. Middels een Wob-verzoek wil hij boven tafel krijgen of agenten in deze gemeente zich nog bemoeien met de handhaving bij foutparkeren.

Van der kallen meldt de hoofdcommissaris dat er in de Bergse politiek geregeld discussies zijn over de mate en wijze van handhaving inzake foutparkeren. Volgens de BSD’er lijkt het erop dat in Bergen op Zoom de politie daarin voor zichzelf geen taak meer ziet weggelegd, terwijl dat in andere gemeenten in dit politiedistrict wél het geval is. Hij wil zijn bevindingen kunnen onderbouwen met cijfers.

Ronduit gevaarlijk

In een telefonische reactie vertelt de fractievoorzitter: “In ieder geval in de binnenring bemoeit de politie zich niet met dergelijke verkeersovertredingen. Ook niet buiten kantooruren, als de mensen van Parkeerbeheer er niet zijn. Met als gevolg ronduit gevaarlijke situaties. Soms zie je dat zelfs hulpdiensten als de brandweer er niet meer door kunnen, mocht het nodig zijn.”

Hij kreeg vorig jaar zelf een bekeuring in Tilburg, van de politie. “Daar hebben agenten er blijkbaar wél tijd voor, op een woensdagmiddag in een rustige wijk waar verder weinig aan de hand was. Dat deed me afvragen: Waarom kan het daar wél? Het is immers hetzelfde district." Als uit zijn onderzoek blijkt dat er in onze gemeente heel anders mee wordt omgegaan dan elders, wil hij er zeker werk van gaan maken. “Desnoods tot aan de Tweede Kamer!”

Overzicht per gemeente

Het verzoek van Van der Kallen vraagt om een overzicht van door de politie in 2017 zelf uitgeschreven boetes per gemeente of woonkern. Dit betreft Tilburg, Waalwijk, Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom, Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen. Als die cijfers niet paraat zijn wil de BSD-fractie met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage in alle rapportages en stukken die deze informatie kunnen bevatten.

Stockfoto: Pixabay/Hans Braxmeier