Woningbouw Meander fase 2 binnen De Markiezaten

BERGEN OP ZOOM (ingezonden mededeling, bewerkt door de redactie) – Woensdagochtend hebben de wethouders Patrick van der Velden en Annette Stinenbosch en de directeur van ontwikkelaar BPD regio zuid Erik Leijten de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor Meander fase 2. Tevens is een grondverkoopovereenkomst gesloten, waarmee de gemeente de bouwrijpe grond levert voor een eerstvolgende woonbuurt ten oosten van de Zuiderdreef.

De gemeente en Bouwfond Property Development hebben samen naar aanleiding van de veranderde markt en woningbehoefte een aangepast stedenbouwkundig plan voor Meander fase 2 opgesteld. Hier hebben zij de afgelopen anderhalf jaar hard aan gewerkt. Dit nieuwe plan, met meer groen en water, is vastgesteld en geformaliseerd tussen beide partijen.

Betaalbaar wonen

In deelplan Meander fase 2 binnen de gebiedsontwikkeling Markiezaten realiseert BPD gefaseerd circa 300 woningen ten oosten van de Zuiderdreef. Er wordt gestart met 35 rij-huurwoningen en 44 twee-onder-een-kap koopwoningen. Leijten: “Met de toevoeging van huurwoningen in dit deelplan – welke in de portefeuille van BPD Woningfonds komen – dragen we actief bij aan het oplossen van een serieus maatschappelijk probleem: een betaalbaar thuis voor iedereen. Met een integrale aanpak van een gebied creëren we op deze manier aantrekkelijke wijken met de benodigde mix van huur- en koopwoningen waardoor de woningmarkt ook toegankelijk is voor starters en huishoudens met een middeninkomen.”

Ook in het plandeel Zuidrand pakt BPD de woningbouw op. In het voorjaar 2020 worden hier 14 twee-onder-één-kapwoningen in verkoop gebracht, met uitkijk over het Dal van de Molenbeek.

Verder met ontwikkeling zuidkant

De nieuwe plannen sluiten aan bij de Stedelijke Programmering woningbouw en worden gerealiseerd binnen de kaders van het in 2016 geactualiseerde bestemmingsplan De Markiezaten. Naast de afspraken met BPD maakt de gemeente afspraken met andere partijen over enkele resterende percelen en zullen tevens individuele bouwkavels worden aangeboden. “Binnen de Markiezaten wordt het aangenaam wonen voor iedereen,  passend bij de toekomstige vraag naar woningen en de onlangs door onze raad vastgestelde woonvisie. We zijn echt verheugd met de nieuwe overeenkomst en dat we zo weer verder kunnen met de woningbouwontwikkeling aan de zuidkant van onze stad”, aldus wethouder Patrick van der Velden.

Foto en bron: Gemeente Bergen op Zoom