Woonlasten lager in 2016

BERGEN OP ZOOM – De raad moet er nog ja tegen zeggen maar wethouder Ad Coppens verwacht daar geen tegenstand. Hij komt met een voorstel om de lokale belastingdruk terug te brengen naar het niveau van 2011, beneden de 800 euro dus.

Nog niet zo lang geleden was Bergen op Zoom de duurste West-Brabantse gemeente waar het lokale heffingen betrof. Een deel van die kosten heeft oorzaken die nu eenmaal bij deze gemeente horen. De hoogteverschillen en een historische binnenstad maken aanleg en onderhoud van riolering verhoudingsgewijs prijzig. Toch is er goed nieuws, het kan voordeliger!

Het college geeft als redenen voor de kostendaling een beter en slimmer inkoopbeleid en de dalende tarieven in de bouw, waardoor het rioolstelsel minder budget behoeft. Ook afvalbeheer is beter georganiseerd en inwoners zijn meer gaan scheiden. Het is dan ook met name de afvalstoffenheffing die het verschil moet gaan maken. In totaal levert het een besparing op van 1,2 miljoen. Hier staat overigens wel een kleine OZB verhoging tegenover van 350.000 euro. Per saldo moet, mits de raad het plan aanvaart, een Bergs huishouden gemiddeld 35 euro per jaar minder kwijt kunnen zijn in 2016. Dat bedrag is overigens wel gebaseerd op het feit dat de 'grijze bak' dan niet meer om de twee weken wordt aangeboden maar 18 tot 19 keer per jaar.