Woonwagenplaatsen: raad akkoord met doorverkoopverbod van 10 jaar

Foto: Pixabay

BERGEN OP ZOOM – De gemeente verandert het woonwagenbeleid, waardoor het voor woonwagenbewoners mogelijk wordt om standplaatsen te kopen. De raad wil echter voorkomen dat de prijzen te snel oplopen en voegt een anti-speculatiebeding toe van tien jaar. Gedurende deze periode mag de nieuwe eigenaar de plek niet doorverkopen. Het college had aanvankelijk een periode van drie jaar voorgesteld, maar dat vinden de fracties van BSD en CDA te kort. Zij dienden daarom donderdag een wijzigingsvoorstel in tijdens de gemeenteraad en konden rekenen op een meerderheidssteun.

De woonwagencultuur kenmerkt zich door een grote honkvastheid, stelt Van der Kallen (BSD). Bij snelle verkoop en oplopende prijzen zou dat het wonen voor woonwagenbewoners extra duur maken. Ook CDA-raadslid Erik Verbogt voorziet dat het 10-jaarsbeding de bewoners meer zekerheid geeft en meer beschering tegen prijsstijgingen. 

Andere partijen steunden het voorstel. Nagenoeg alle fracties zijn blij dat er een nu een beleid komt waarin zowel de gemeente als de woonwagenbewoners zich kunnen vinden. Sommige partijen, waaronder GBWP, merken wel op dat er goed gekeken moet worden naar de aanpak van de wachtlijsten. Dat was al bij eerdere bijeenkomsten aan de orde gekomen, merkt ook D66 op. Zowel het amendement als het beleidsvoorstel zijn met algemene stemmen aangenomen,