WVS-groep maakt werkzoekenden weer ‘arbeidsfit’

BERGEN OP ZOOM – De sociale werkvoorziening WVS-groep wordt omgevormd tot een leerwerkbedrijf, dat werkzoekenden via een kort en krachtig 'leerwerktraject’  in het arbeidsproces laat instromen. Daarbij staan de mensontwikkeling en het 'arbeidsfit’ maken van de werklozen centraal. Bij de uitvoering werkt WVS-groep nauw samen met de Werkpleinen van de negen deelnemende gemeenten, waaronder de gemeente Bergen op Zoom.

De herstructurering is een logisch gevolg van veranderingen in de arbeidsmarkt en van de nieuwe Participatiewet, die begin dit jaar van kracht is geworden. Bij het nieuwe leerwerkbedrijf verblijven werkzoekenden korte tijd in een leerwerk-omgeving. Daarbij geldt het principe dat de praktijk de beste leerschool is: zij gaan bij een bestaand bedrijf of instelling tijdelijk in de praktijk aan de slag. Daarbij gaat WVS-groep nauw samenwerken met ISD Brabantse Wal en de Werkpleinen. Het Leerwerkbedrijf gaat zowel mensen met een SW-indicatie begeleiden als andere werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.