Zakenwethouders betalen teveel uitbetaalde salaris terug

BERGEN OP ZOOM – De zakenwethouders Petra Koenders, Mignon van der Zwan en Jeroen de Lange laten in een verklaring weten dat zij geen weet hadden van een te hoog salaris dat ze in de afgelopen periode hebben ontvangen. ‘Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van raadsleden over de bezoldiging is er zorgvuldig onderzoek verricht naar de gemaakte afspraken, de besluitvorming hierover en de administratieve verwerking. Door de oplettende houding van de raad kon er helderheid komen over de juiste bezoldiging’, zo staat in de verklaring. En verder ook: ‘Alle partijen college, raad en ambtelijke organisatie betreuren deze situatie omdat de wethouders geen schuld hebben aan deze situatie. Het college en ambtelijke organisatie nemen de verantwoordelijkheid op zich om erop toe te zien dat in het vervolg dit soort situaties worden voorkomen’.

De betrokken wethouders stellen: “Er zijn betreurenswaardige fouten gemaakt, waarvan wij geen weet hadden. Vanzelfsprekend betalen wij de te veel uitbetaalde bezoldiging terug. Wij ervaren het negatieve beeld dat in de (sociale) media over ons is ontstaan als pijnlijk en beschadigend. Maar zo’n incident werkt ook louterend. Als college werken we dagelijks met enorme inzet en betrokkenheid aan de grote opgaven waar Bergen op Zoom zich voor gesteld ziet. Dat is een enorme en lastige klus die we naar eer en geweten zijn aangegaan. Wij, de drie wethouders van ‘buiten’, kijken met een frisse blik tegen zaken aan en dat werkt in sommige gevallen zeker verhelderend”.

Focus op het financieel gezond krijgen van Bergen op Zoom

“De noodzakelijke en forse bezuinigingen raken iedereen. Daarbij hebben we elkaar – college, raad en ambtelijke organisatie – en alle inwoners van Bergen op Zoom keihard nodig. We vinden het vervelend dat dit incident de focus afleidde van waar het echt om gaat: Bergen op Zoom financieel gezond krijgen en de zo belangrijk gebleken kwaliteits- en cultuurverbetering over de volle breedte bereiken. De goede wil van veel mensen, in alle lagen van de samenleving en de gemeentelijke en bestuurlijke organisatie, sterkt onze overtuiging dat wij succesvol zullen zijn. Daar gaan we als college voor!”, aldus hun verklaring.

Ze stellen dat hiermee de zaak voor hen is afgedaan en dat ze zich met volle kracht richten op hun taak.