Zaterdag opnieuw noodopvang vluchtelingen

BERGEN OP ZOOM – Opnieuw zal Bergen op Zoom 72-uurs noodopvang bieden aan vluchtelingen uit Syrie. Dat heeft het college van B&W woensdag bekendgemaakt. Zaterdag 12 december arriveert een groep van 200 vluchtelingen, die wederom ondergebracht zal worden in sporthal De Boulevard. De vluchtelingengroep wordt rond vijf uur 's middags in Bergen op Zoom verwacht. Na de 72 uur gaat de groep door naar opvanglocaties elders in het land. 

In overleg met de Veiligheidsregio heeft het college besloten om opnieuw verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van de vluchtelingestroom, zo heeft het college woensdag laten weten. "Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat Nederland binnenkomt, en met nog altijd een tekort aan opvanglocaties, heeft het COA een beroep gedaan op gemeenten", zo meldt de gemeente. "In afstemming met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben wij het COA laten weten opnieuw bereid te zijn noodopvang te bieden." Bij de opvang werkt de gemeente onder meer samen met het Nederlandse Rode Kruis en Traverse. Ook zal beveiliging aanwezig zijn. Gedurende de opvangperiode kunnen sportverenigingen niet in de hal terecht.

Duidelijke voorwaarden

Tijdens de wekelijkse persconferentie laat wethouder Yvonne Kammeijer weten dat ze er van uit gaat dat er goede afspraken zijn gemaakt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de wijze waarop zij communiceren en organiseren. Vorige keer was er veel onduidelijkheid over wanneer de vluchtelingen werkelijk zouden aankomen en vertrekken. De officieel maximaal toegestane verblijfsperiode van 72 uur is toen met een dag overschreden. "Het was een zeer onwenselijke situatie", aldus de wethouder, waarmee ze ook doelt op de onzekerheid voor de vluchtelingen in kwestie. Voorlichter Erwin Stander laat weten dat de gemeente duidelijke voorwaarden heeft gesteld.

Foto: Gemeente Bergen op Zoom