‘Zet provinciefonds in voor verduurzaming sportclubs en buurtcentra’

BERGEN OP ZOOM – Provincies ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het provinciefonds om een deel van hun uitgaven te bekostigen. In Noord-Brabant is gekozen om een deel hiervan in te zetten voor de verduurzaming van gebouwen. De PvdA vraagt het college hier bij aan te haken om zo de onderkomens van scholen, verenigingsleven, sportclubs en buurtcentra op te waarderen.

Het provinciefonds in een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant, de Bank Nederlandse Gemeenten, NN Group en Bewust Investeren. Het idee is eenvoudig en doeltreffend. Per deelnemende gemeente wordt een aparte stichting opgericht. Deze koopt en verduurzaamt een gebouw dat verbetering behoeft, of zorgt voor nieuwbouw. De gemeente betaalt de lening in 30 of 40 jaar af en wordt daarna weer eigenaar van het pand of krijgt dan de marktwaarde ervan uitgekeerd.

Investeren

Volgens PvdA-fractievoorzitter Joey van Aken een redelijk risicoloze constructie die er voor zorgt dat er toch allerlei investeringen in duurzaamheid plaatsvinden in deze gemeente. Zijn fractie denkt dat vooral scholen, sportclubs, verenigingen en andere gebruikers van buurtcentra gebaat zouden zijn bij deze aanpak. Ook andere panden die eigendom zijn van de gemeente komen in aanmerking. In totaal is er 500 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in Brabant.

Meerdere voordelen

De PvdA hoopt dat het college de meerwaarde inziet van deze vorm van verduurzaming. Van Aken noemt de regeling ‘twee vliegen in één klap’: “Zo neemt de provincie de kosten van verduurzaming voor haar rekening waardoor we zelf meer geld overhouden voor lokale ambities als meer betaalbare woningen, meer banen, beter armoedebeleid en goede zorg in de buurt. Ook worden de energielasten voor sportclubs en buurtinitiatieven lager waardoor er meer geld overblijft voor sport, cultuur, ontmoeting en andere maatschappelijke doelen."

Afbeelding: Pixabay / laurence-ledanois