Zo’n 4000 asbestverdachte daken in de gemeente

BERGEN OP ZOOM – Op 4 juli stelde de PvdA vragen over de sanering van asbestdaken. Er komt in 2024 waarschijnlijk een wettelijk verbod maar dat gaat de partij niet snel genoeg. Die wil dat u nu al zo veel mogelijke panden worden aangepakt. Daar wordt ook al werk van gemaakt, stelt het college gerust.

In een schriftelijk antwoord heeft de gemeente laten weten het eens te zijn met de landelijke oproep van de VNG om in te zetten op een versnellingsaanpak. De eerste stappen daartoe zijn ook al gezet. Er is een inventarisatie van het aantal panden met asbestverdachte daken gemaakt. Vanaf nu gaat er vooral gekeken worden naar hoe al deze situatie het best zijn aan te pakken. Er dient budget voor te worden vrijgemaakt en waar mogelijk wordt sanering gekoppeld aan andere benodigde werkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheidsmaatregelen.

Ongeveer 4000 daken

In 2017 maakte de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant die globale inventarisatie in opdracht van de gemeente. Het aantal asbestverdachte daken is op basis van luchtfoto’s geschat op ongeveer 4000. Aan de hand van dossierinformatie en plaatselijke kennis wordt deze inventarisatie in 2018 verder verfijnd en er komen een gemeentelijk projectleider en een plan van aanpak. In dat plan zal in ieder geval worden ingegaan op de vraag hoe eigenaren van die locaties ertoe aangezet kunnen worden om asbesthoudende daken voor 2024 te vervangen.

Samenwerken

De gemeente gaat dit project oppakken in samenwerking met de OMWB. De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld, dat ook gaat over zaken als informeren en communiceren met inwoners en pandeigenaren in het bijzonder. Daarnaast zullen met Saver afspraken gemaakt moeten worden over de aanlevering en het afvoeren van asbest. Mogelijk gaat Bergen op Zoom deelnemen aan een regio-brede saneringsactie.

PvdA-fractieleider Joey van Aken had het college gewezen op het feit dat asbest in bijgebouwen als schuurtjes niet vergeten mag worden. Het antwoord van het college stelt gerust: die zijn of worden meegenomen in de inventarisatie en het vervolg daarop. De sociaaldemocraat wees tevens op andere toepassingen van asbest, waaronder bij geisers en ketelruimen. Dit valt weliswaar niet onder het verbod dat ingaat in 2024 maar heeft wel de aandacht van de gemeente, besluit de brief.

Stockfoto: Pixabay / Karolina Grabowska