Zoomland: de gedroomde Bergse voorkeurslocatie voor Bravis

Zoomland: een perceel van 12 hectare, ingeklemd tussen A4 en A58. Aan de noordzijde is een ontsluitingsweg voorzien naar de afslag Bergen op Zoom-Noord van de A4. Het terrein was ooit bedoeld voor een geplande uitbreiding van Philip Morris. De sigarettenproducent is deels eigenaar maar het concern is bereid afstand te doen van de gronden, aldus wethouder Van der Velden. Het college heeft donderdagavond de plannen aan de raad gepresenteerd en toegelicht. (Tekst en foto's: KijkopBergenop Zoom.nl)

BERGEN OP ZOOM – Voor het Bergse college is er eigenlijk maar één locatie waar het nieuwe Bravis ziekenhuis kan verrijzen: het nu nog braakliggende perceel van 12 hectare langs de oostzijde van de A58 en A4, tegenover Philip Morris. Het voldoet aan alle gestelde criteria van de Bravis-directie: gelegen aan de snelweg tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, makkelijk én snel bereikbaar binnen de wettelijk vereiste 45-minutentijd.  "Deze locatie verdient wat ons betreft een 10", zo zet projectleider Bert Melles in lovende bewoordingen de plannen uitéén voor de Bergse gemeenteraadsleden.

De gronden zijn nu in het bezit van drie eigenaren, waaronder de gemeente en Philip Morris. Ooit was hier de uitbreiding van de sigarettenfabriek voorzien maar daar is het nooit van gekomen. Het perceel is feitelijk bouwrijp en er zijn geen tijdrovende aankoopprocedures met onteigeningen nodig – zoals bij de Roosendaalse variant vermoedelijk wél het geval is.

'PM heeft nog wat goed te maken'

Het mag duidelijk zijn: het college en de Bergse raad gelóven in Zoomland. Donderdagavond is er in sporthal De Boulevard een raadspresentatie waarin het college de plannen ontvouwt. Ondanks enkele verduidelijkende vragen vanuit de raad (zo vraagt GBWP-voorman Aydin Akkaya zich af hoe de verkeersafwikkeling geregeld wordt) weerklinkt er overwegend positivisme. Vooral de bereidheid van het Philip Morris-concern om de gronden van de hand te toen wordt met tevredenheid ontvangen. "Ze hebben met ons nog wel wat goed te maken", merkt Peter van den Ouden (GroenLinks) lachend op.

Overtuigend

Met verve weten Melles maar ook wethouder Patrick van der Velden de raadsleden te overtuigen van de voordelen van Zoomland. Het Bergse college had aanvankelijk drie mogelijke locaties voor ogen voor de Bravis-nieuwbouw maar daarvan vielen er twee vrij snel af. "Eén ligt niet aan de A58 en dat valt buiten de eisen van Bravis. Dat voorstel hebben we dus niet bij de directie ingediend", aldus Van der Velden. Een andere locatie zou eigenlijk samen met de gemeente Roosendaal ontwikkeld moeten worden, op de gemeentegrens bij Heerle. "Vijftien procent op Bergs terrein en 85 procent op het gebied van Roosendaal."

Handen geschud

De samenwerking tussen beide colleges is echter op een onprettige manier afgebroken. De vrijdagmorgen vóór de maandag dat de locatievoorkeur bij de directie van Bravis zou worden ingediend hadden Van der Velden en zijn Roosendaalse collega Toine Theunis een akkoord bereikt. "We hebben die morgen elkaar de handen nog geschud", aldus de Bergse wethouder. Nog diezelfde middag werd de ontnuchterende realiteit duidelijk: de gemeente Roosendaal wil een eigen koers varen. Daarmee is er voor het Bergse gemeentebestuur eigenlijk maar één optie overgebleven: een realisatie van het nieuwe ziekenhuis op Bergs terrein. Bij Zoomland.

Zoomland of droomland?

Wordt het Zoomland of blijft het misschien tóch bij droomland? Dat zal half april duidelijk worden als Bravis een keuze maakt voor de uiteindelijke vestiging. Het Bergse college is stellig overtuigd de beste troef in handen te hebben. Roosendaal heeft weliswaar een gebied in gedachten tegen de bocht van de A58 ten zuidwesten van Tolberg maar het is nog maar de vraag hoe snel dat te ontwikkelen is. Dit terrein is verdeeld over 29 verschillende eigenaren en die moeten het nog met elkaar eens worden over de verkoop. De vraag is echter, of de raad van bestuur van Bravis rond 14 april al een keuze kán maken. Want inmiddels ligt er een brief van de minister op tafel, specifiek geschreven over de Bravis-situatie, waarbij deze benadrukt dat alle procedures zorgvuldig verlopen moeten worden. "Dan is een maand wel erg kort dag", zegt Van der Velden. Hij belooft de Bergse raadsleden het ministeriële schrijven nog deze week naar hen door te sturen.