Zorgen over toekomst van BioMoer-terrein: PvdD stelt vragen aan gedeputeerde

De vroegere co-mestvergister van BioMoer is in handen van een nieuwe eigenaar. De Brabantse PvdD-fractie vraagt het college van Gedeputeerde Staten om duidelijkheid over de huidige bedrijfsactiviteiten. (Archieffoto: KijkopBergenopZoom.nl)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL / DEN BOSCH – De statenfractie van de PvdD heeft bij het provcinciebestuur in Den Bosch vragen gesteld over de ontwikkelingen op het terrein van het voormalige BioMoer, nu in handen van een nieuwe eigenaar. Na controles en handhaving door de omgevingsdienst OMWB zouden de bedrijfsactiviteiten aan de Luienhoekweg sinds de jaarwisseling stilliggen. Bij de controles is vastgesteld dat er niet-vergunde opslag van onder meer mest van nertsenkwekerijen zou zijn opgeslagen.

Het co-mestvergistinsgedrijf BioMoer voerde een jarenlange procedure over de vergunning maar verloor deze. De gemeente Bergen op Zoom wilde niet toestaan dat de verwerkingscapaciteit verdubbelde van 25.000 naar 47.500 ton per jaar. Daarop volgde een faillissement waarbij de bedrijfsonderdelen, waaronder een voormalig melkveebedrijf met bedrijfswoning, door de curator zijn verkocht aan holdingmaatschappij QLW Invest die het gebruikt voor dochteronderneming Fertikal Group uit het Belgische Kallo. Sindsdien is onduidelijk wat er op de voormalige verwerkingscentrale van BioMoer gebeurt, zo blijkt uit de vragen van de PvdD.

Nieuwe vergunning aangevraagd?

De Brabantse PvdD heeft over de kwestie een brief aan het college van Gedeputeerde Staten geschreven. Zo wil de PvdD weten, of Fertikal Group een vergunning heeft aangevraagd voor het bedrijfsterrein aan Luienhoekweg, op de grens van Bergen op Zoom en Roosendaal. Verder wil men weten welke bedrijfsactiviteiten de afgelopen twaalf weken zijn uitgevoerd en of deze overeenstemming zijn met de geldende bestemming en vergunningen. En of daarop wordt gecontroleerd.

Alleen mestopslag

Volgens de PvdD is het de eerste keuze van de nieuwe eigenaar om het terrein alleen voor de opslag van mest te gebruiken. “Op jaarbasis ca. 15.000 kuub. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal de vergunde bedrijfsexploitatie voor het houden van melkvee en laten functioneren van de vergistingsinstallatie worden hervat”, zo voorspelt de PvdD.

Vervuilingsrisico’s

De vragenstellers vinden dat mestopslag niet aan de orde kan zijn vanwege de vervuilingsrisico’s, stankoverlast en de extra verkeersbewegingen in dit gebied dat tot de zogeheten ‘groenblauwe mantel’ behoort met kwetsbare natuur. De PvdD merkt op, dat de provinciale regels geen mestopslag bij deze gebieden toestaan. “Is dat voor deze locatie in uw ogen voldoende geborgd in de provinciale verordening Ruimte en in het gemeentelijke bestemmingsplan”, zo vraagt de Brabantse PvdD-statenfractie aan het college van Gedeputeerde Staten.

Zorgen natuurorganisaties

De ontwikkelingen op het voormalige BioMoer-terrein zijn tot grote zorg van omwonenden en de natuurorganisaties Behoud van het Halsters Laag en IVN Groene Zoom. Vertegenwoordigers hiervan hebben inmiddels een gesprek gehad met de nieuwe eigenaar, zo laten ze weten. Daarbij ging het gesprek voor een groot deel over de stankoverlast die de laatste tijd zou zijn en andere hinder die de omwonenden ervaren. Volgens deze twee natuurorganisaties zouden in het gesprek drie opties voor het terrein aan de orde zijn gekomen: doorgaan op de huidige voet, al dan niet met de benodigde vergunningen; een mogelijke verkoop van het gehele complex aan een andere partij; en de afzonderlijke verkoop van de panden en stallen op het terrein.

• De redactie van KijkopBergenopZoom.nl heeft de directie van Fertikal Group gevraagd te reageren op de brief van de PvdD en de stellingnames van de natuurorganisaties. Een reactie is echter uitgebleven.