Zorgen over veiligheid spoor niet nodig

BERGEN OP ZOOM – Namens het college heeft burgemeester Frank Petter gereageerd op vragen van GBWP over de veiligheid op en langs het spoor. De grote zorgen van de partij zijn onnodig, stelt het antwoord.

De gemeenteraad is onlangs per brief geïnformeerd over het onderzoeksrapport externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor. Dat heeft het schrijven van de GBWP waarschijnlijk net gekruist.

In de reactie op de vragen van de partij vat Petter een en ander toch nog eens samen. Hij vertelt over een onderzoek van de provincie, onder elf Brabantse steden met een verhoogd veiligheidsrisico door transport van gevaarlijke stoffen, dat eind 2017 plaatsvond. Eén van die gemeenten was Bergen op Zoom. Bijna alle aandachtspunten die inhoudelijk beoordeeld zijn bleken geheel of nagenoeg in orde. “Daarvoor spreekt de provincie haar waardering uit”, laat de burgemeester weten.

Uitstekend

Volgens de provincie geeft de gemeente Bergen op Zoom een uitstekende invulling aan de voorbeeldfunctie die zij heeft richting burgers, bedrijven en andere overheden, meldt de brief aan GBWP. Er zijn twee verbeterpunten geconstateerd:

  • De gemeente moet bij de verantwoording ingaan op adviezen van de veiligheidsregio en aangeven wat daarmee is gedaan, Wanneer een maatregel juridisch gezien niet via een bestemmingsplan of overeenkomst kan worden voorgeschreven, dient te worden onderzocht op welke wijze alsnog gewaarborgd kan worden,
  • Nog dit jaar moet gezorgd zijn voor een actieve risicocommunicatie zoals opgenomen in de omgevingsvergunning. Ook daar dient de Veiligheidsregio bij betrokken te worden.

“Beide verbeterpunten en overige aanbevelingen worden door de afdeling Stedelijke Ontwikkeling onderschreven en aangepast in de werkprocessen” aldus Petter.

Stockfoto: Pixabay / Martin Winkler