Zorgen over verkeersveiligheid bij Lambertijnenhof en De Wegwijzer

BERGEN OP ZOOM / LEPELSTRAAT – In twee brieven uit de GBWP zorgen over de verkeersveiligheid op twee plaatsen in de gemeente. Het gaat om de Melanendreef bij de Lambertijnenhof en de Lepelstraatseweg bij basisschool De Wegwijzer.

De raadsleden Dyana Rommens en Betsy de Kock halen in één schrijven de situatie aan betreffende de Melanendreef. Er wonen in de buurt meerdere mensen zelfstandig, die voor zorg en andere vormen van ondersteuning naar de Lambertijnenhof komen. De oversteek is echter niet zonder gevaar op die onoverzichtelijke weg, aldus de GBWP. De fractie stelt dat er eigenlijk een veilige oversteekplaats moet komen, liefst zelfs met een stoplicht. Daarnaast stelt de partij voor er een 30-km zone van te maken.

Lepelstraat

Een tweede brief, van De Kock en raadslid Maarten van Eekelen, gaat over basisschool De Wegwijzer in Lepelstraat. De directeur van die school heeft te kennen gegeven dat de Lepelstraatseweg als aanrijroute gevaarlijk is voor kinderen die vanaf de Steenbergseweg komen. Er wordt nog steeds te hard gereden, ondanks eerder genomen vertragende maatregelen. Ook bewoners klagen daarover. De T- kruising is door begroeiing langs de weg onoverzichtelijk en verkeer komende van Klutsdorp heeft daar voorrang.

Ouderen

Naast de weg is alleen een smalle berm met sloot en er staat een scheefstaande elektriciteitskast. Niet alleen schoolkinderen maken gebruik van deze weg. Ook werkverkeer, openbaar vervoer en ouderen (eveneens een kwetsbare groep, aldus de fractie) kiezen voor deze route.

De toename van e-bikes maakt het er niet veiliger op, stellen De Kock en Van Eekelen. De vraag aan het college is om een verkeerkundige de situatie te laten analyseren en te komen tot een aanpak die de veiligheid verhoogt voor alle gebruikers. Wat de GBWP betreft worden de school, bewoners en ouderen betrokken bij het vinden van de juiste oplossing.