Zorgen over waterkwaliteit Binnenschelde

BERGEN OP ZOOM – In januari kwam het college met de melding dat de zwemwaterkwaliteit aan de Binnenschelde het predicaat ‘slecht’ heeft gekregen voor het komende zwemseizoen. In een gezamenlijke brief roepen de fracties van VVD en GBWP op in actie te komen.

Gedurende de laatste vier zwemseizoenen was er in september een overschrijding van de Europese zwemwaterrichtlijn. Naast blauwalg werd ook de poepbacterie overmatig veel aangetroffen. Omdat de Binnenschelde en Boulevard een steeds belangrijkere lokale en toeristische rol krijgen is het een punt van zorg voor de gemeente. Het college kwam daarom met het plan om met aluminium-zouten te pogen het teveel aan fosfaten te bestrijden, maar volgens de GBWP en VVD fracties is dat niet genoeg. Bovendien blijft het symptoombestrijding als er niet daadwerkelijk wat veranderd.

Lastig

Er ontstaat alleen maar meer dynamiek op en rond de grote plas, van leisure-plannen tot horeca. Het plan is om het gebied nog aantrekkelijker te maken maar dat wordt lastig als het water niet goed is. Structurele plannen hiervoor zijn ingewikkeld, mede omdat nog altijd onduidelijk is of het Volkerak-Zoommeer verzilt wordt. Pas dan wordt het voor de Binnenschelde ook mogelijk. Maar het kan nog wel even duren voor die knoop is doorgehakt en de meningen lopen er ook landelijk nogal over uiteen. Er zijn wel andere opties, schrijven raadslid Rian Govers namens de VVD en fractievoorzitter Evert Weys namens GBWP.

Plan van ingenieur

Eén oorzaak van de vervuiling zou volgens de briefschrijvers kunnen zijn dat er ergens toch een riolering op het water uitkomt, wat eigenlijk niet is toegestaan. Dat zou onderzocht moeten worden. Daarnaast heeft Bergenaar Cees Jongejan, een gepensioneerde weg- en waterbouwkundig ingenieur, jaren geleden al eens een plan gelanceerd dat om de zoveel tijd door politieke partijen uit de archiefkast wordt gehaald.

Hij stelde onder meer voor om een deel van de Binnenschelde uit te baggeren. Een pijpverbinding met de Oosterschelde zou vervolgens voor verbeterde waterkwaliteit moeten zorgen. Ook de VVD en GBWP roepen het college nogmaals op dit idee mee te nemen in de zoektocht naar verbetering van het het water in de Binnenschelde.