Zorgen VVD over doorstroming A4 bij knooppunt Zoomland

BERGEN OP ZOOM – Naar aanleiding van berichten over het plan een hotel te realiseren langs de A4, ter hoogte van de Randweg Noord, kwam bij de VVD een eerder punt van zorg weer onder de aandacht. De doorstroming bij knooppunt Zoomland is nog altijd niet bepaald optimaal.

Raadslid Joost Pals en duoraadslid Sander Buijs laten weten dat hun partij de hotelplannen toejuicht; “Zowel de werkgelegenheid die het kan opleveren, als de voorzieningen die ermee worden gerealiseerd sluiten immers aan op de groeivisie die wij als VVD-fractie huldigen.” Omdat bereikbaarheid natuurlijk ook een vereiste is voor een hotel, wil de partij hier wel opnieuw aandacht voor vragen. Met name de samenvoeging van de rijstroken vanuit Roosendaal via de bocht bij Philip Morris en die ene rijkstrook vanuit Steenbergen zijn niet ideaal.

Update

Een jaar geleden gaf het college aan in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat, wegbeheerder voor de A4 en A58. Ook in regionaal verband en met de gemeenten Steenbergen en Moerdijk was dit op de agenda gezet. De VVD wil graag weten of daar al iets concreets uit is voortgekomen. Ook denkt de partij dat de komst van het hotel wellicht nog meer urgentie geeft aan een andere aanpak van de wegen in het knooppunt. Dit zou in vervolggesprekken met Rijkswaterstaat dus moeten worden meegenomen.

Afbeelding: Pixabay/Peggy und Marco Lachmann-Anke