Zoute Binnenschelde lijkt onvermijdelijk

BERGEN OP ZOOM – Wordt het zoet of zout voor de Binnenschelde? Gemeentelijk beleidsambtenaar Tiny Aerts en wethouder Patrick van der Velden kijken elkaar even aan. "Dat hangt af van de beslissing van het kabinet in april, met de Rijksstructuurvisie", luidt het diplomatieke antwoord. Want als blijkt dat de minister kiest voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer dan is het sowieso technisch onmogelijk de Binnenschelde zoet te houden, zegt Aerts. Besluit het kabinet anders, dan zijn er verschillende andere opties: laten zoals het is, uitdiepen of filteren met een aluminiumoplossing. Duur en slechts uitstel van executie. De Binnenschelde is alleen met kunst en vliegwerk zoet én zwembaar te houden.

Want tegelijk legt de beleidsmaker uit dat deze drie varianten geen échte opties zijn. Immers: het laten zoals het is betekent onherroepelijk een verder dichtslibben met algen en wieren en dat luidt het einde in van de Binnenschelde als zwemplas. Uitdiepen is veel te duur en het filteren met aluminium biedt geen volledige zekerheid: één filterbeurt kost anderhalf miljoen euro en het kan maar zo zijn dat er over vijf jaar opnieuw gefilterd moet worden. Het gaat tenslotte om een plas van ruim 180 hectare in omvang. Maar, ongeacht zoet of zout: "Een kraakheldere Binnenschelde hoeven we niet meer te verwachten."

Alles draait om de kosten

Daarmee lijkt de zoute oplossing de enige serieuze kans om te Binnenschelde voor de recreatie te behouden. Echter: één en ander hangt dus af van het finale woord van de minister. En het draait, zoals altijd, om geld. "De kosten voor verzilting van Volkerak-Zoommeer bedragen 190 miljoen euro. Daar staan uiteindelijk 450 miljoen aan inkomsten tegenover, want een terugkeer van het zoute water biedt ook kansen. Bijvoorbeeld aan de recreatieve sector -denk aan extra havengelden- plus mogelijkheden voor de kweek van zoutwaterproducten als mosselen. Deze inkomsten vloeien voor een groot deel terug naar het Rijk, in de vorm van belastingen. "Reden te meer om van de RIjksoverheid een grotere bijdrage in de kosten te vragen."

Dat wordt lastig, want er is nog een 'gat' in de kostenpost van 80 miljoen euro. En zolang dit gat niet is gedicht, is de verziting van Volkerak-Zoommeer en daarmee Binnenschelde/Markiezaatsmeer nog héél ver weg. Daarvan zouden de omliggende gemeenten -Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen- gezamenlijk 12 miljoen moeten opbrengen. "Dat geld hebben we niet", zegt wethouder Van der Velden. Hij legt de bal terug bij de minister. Onder meer door te laten zien dat Bergen op Zoom bereid is te investeren in de ontwikkeling van het gebied. "Waterrecreatie, woningbouw, bedrijvigheid en toeristisch-recreatieve voorzieningen gaan de Binnenschelde een extra impuls geven", zegt de lokale bewindsman. Helemaal op de details ingaan is nog lastig; het college wil éérst met de omwonenden in gesprek alvorens de plannen naar buiten te brengen. "Daarom was de politieke beeldvormingsvergadering van afgelopen donderdag besloten", legt Van der Velden uit. Over enkele weken volgt de terugkoppeling met de buurt en pas dán kan het plan naar buiten.

Fotobijschrift: Wethouder Patrick van der Velden toont de kaart van de huidige Binnenschelde waarvoor hij grote plannen in petto heeft."Waterrecreatie, woningbouw, bedrijvigheid en toeristisch-recreatieve voorzieningen gaan de Binnenschelde een extra impuls geven"