‘Zuneha binnen een half jaar plat voor 39 woningen’

De nieuw te ontwikkelen woningen aan de Wouwseweg/Buurtweg, waarvoor onder meer het zwaar verwaarloosde Zuneha-gebouw (foto) gesloopt zal worden. Er zijn zowel koopwoningen (roze) als huurwoningen (geel en oranje) voorzien. (Tekst: Han Verbeem, illustratie: Gemeente Bergen op Zoom / Stedelijke Ontwikkeling)

HALSTEREN – Na jaren van leegstand komt er eindelijk schot in de herontwikkeling van het voormalige Zuneha-pand in Halsteren. Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan: wonincorporatie Stadlander gaat 39 woningen bouwen. Daarvan zijn 30 huurwoningen en 9 koopwoningen, zo heeft wethouder Barry Jacobs vanmorgen bekendgemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan zal in september door de raad besproken worden, aldus Jacobs. Het gaat om dertig woningen binnen de sociale sector, die toegankelijk zijn voor doelgroepen met een kleine portemonnee zoals jongeren maar ook senioren. Tegelijk worden in het plangebied ook 9 koopwoningen gerealiseerd. "Dat is nodig om het project kostendekkend te maken", merkt de wethouder op. 

Wouwseweg-Buurtweg

De woningbouw wordt ontwikkeld rondom de Wouwseweg-Buurtweg, waarbij ook andere percelen worden meegenomen; zoals een aantal woon-werkkavels van de gemeente en het vroegere Castria-terrein. Het heeft lange tijd geduurd voordat het Zuneha-pand, een vroeger agrarisch handelsgebouw, tegen de vlakte gaat: ruim vijftien jaar wordt er over de invulling gesteggeld. Jacobs zegt blij te zijn dat 'de kogel eindelijk door de kerk is' met het nieuwe bestemmingsplan.

'Binnen een half jaar plat'

Ook wethouder Patrick van der Velden, die in een vorige bestuursperiode het traject onder zijn hoede had, is tevreden. "Het gaat om een belangrijk punt in Halsteren, waarvan we eindelijk iets moois kunnen gaan maken."En dat zal niet lang meer op zich laten wachten. "Binnen een half jaar gaat de Zuneha plat", zo is zijn verwachting. Weliswaar moet de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen worden, maar de lokale bewindsman ziet geen hindernissen op de weg. "De huidige leegstand is voor iedereen een doorn in het oog."