Zwembad De Melanen: minder open, meer bezoekers

HALSTEREN – De gemeente Bergen op Zoom heeft een evaluatie gemaakt over het gebruik van de zwembaden. Daaruit bleek dat de weersafhankelijke openingstijden van De Melanen een goed besluit waren. Het college van B&W is voornemens dit principe in 2016 door te voeren.

Volgens de evaluatie heeft de maatregel er voor gezorgd dat De Melanen meer bezoekers kreeg terwijl het zwembad minder open was. Er is niet alleen bespaard op kosten, er is zelfs 'met een positief resultaat' afgesloten. VVD-wethouder Ad Coppens (Financiën) en zijn GBWP-collega Arjan van der Weegen zijn blij met de resultaten. "Door deze maatregel is het gelukt aan de wens van de gemeenteraad, om De Melanen open te houden, tegemoet te komen", laat de gemeente namens het college weten.

Uit het onderzoek is gebleken dat het aantal bezoekers beperkt was op frissere dagen. Daarom is besloten het zwembad volgend jaar dan alleen te openen van 10.00 tot 12.00 uur. Abonnementhouders kunnen ook terecht in De Schelp. Als het 21 graden of warmer is zal De Melanen open zijn van 10.00 tot 17.30 uur. Tevens gaat de directie van De Melanen samen met de Halsterse dorpsraad en de Stichting Behoud Zwembad De Melanen bekijken hoe deze locatie aantrekkelijker is te maken. Met scholen wordt gesproken over de mogelijkheid om er gymlessen te gaan geven, mits hiervoor animo is.